foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Samen aan de slag voor veerkrachtig bestuur

veerkrachtig bestuurBrabant – Voorstellen voor samenwerking en herindeling moeten bij voorkeur gedragen worden door alle betrokken gemeenten en (een meerderheid van) hun inwoners. Gedeputeerde Staten (GS) hechten daaraan veel belang, blijkt uit een eerste versie van een ontwikkelkader dat het college vandaag heeft gepresenteerd in een eerste reactie op het eindrapport ‘Veerkrachtig Bestuur in Brabant’ van de adviescommissie Huijbregts. Volgens GS is verder gewenst dat het schaalniveau van samenwerking zo optimaal mogelijk aansluit bij het schaalniveau van vraagstukken en ambities. Nieuwe bestuurlijke eenheden moeten daarnaast identiteit hebben door interne samenhang (cultureel, sociaal, economisch, geografisch). Zet het denken over samenwerking en bestuurlijke organisatie waar mogelijk om in handelen en doe dit zorgvuldig. Dat indringende beroep doen GS op alle 67 Brabantse gemeenten. De eerste versie van het ontwikkelkader voor samenwerking en herindeling moet daarbij houvast bieden.

Vitale organisatie
In de nieuwe situatie worden maatschappelijke opgaven opgepakt en wettelijke taken adequaat vervuld door een vitale organisatie, die ook in staat is om burgerkracht te mobiliseren en te faciliteren.  Belangrijk is ook dat de vorming van een nieuwe gemeente of samenwerking zorgt voor goede en evenwichtige regionale verhoudingen. En last but not least moet een nieuwe gemeente of een samenwerkingsverband duurzaam in staat zijn de gemeentelijke taken uit te voeren. Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur: ‘We moeten echt voorkomen dat er al snel weer problemen ontstaan.’  

Gemeenteraadsverkiezingen
GS constateren dat het werk van de adviescommissie ervoor heeft gezorgd dat nu in vrijwel alle Brabantse gemeenten wordt gesproken over de bestuurlijke toekomst. Het college roept lokale politieke partijen op om hier ook aandacht aan te besteden in de aanloop naar de  gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en de coalitiebesprekingen.

Samen werken aan een nieuwe visie
GS willen nadrukkelijk samen met de Brabantse gemeenten en andere maatschappelijke partijen werken aan een nieuwe visie op de bestuurlijke organisatie van Brabant. Pauli: ‘We gaan met elkaar aan de slag. Er is al veel in beweging. We kunnen niet wachten tot er een allesomvattende visie ligt’. Het college staat daarbij open voor nieuwe ideeën, variëteit en maatwerk. Pauli: ‘Brabant is een topregio op het gebied van kennis en innovatie. Dat mag ook blijken uit de manier waarop wij ons bestuurlijk organiseren’. Met de zogenoemde dialoogconferenties zijn dit voorjaar goede ervaringen opgedaan. GS blijven zowel in groter als kleiner verband dialoogconferenties organiseren, over specifieke onderwerpen, opgaven, samenhang of knelpunten.    

Deze reactie van GS is een eerste aanzet voor een visie en markeert de start van een vervolgtraject. 

Via deze link kunt u de reactie van GS op het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur in Brabant’ d.d. 2 juli 2013 aan de raden en colleges van B&W van de Brabantse gemeenten en de besturen van de regionale samenwerkingsverbanden in Noord-Brabant lezen. Op bladzijde 12 wordt ingegaan op de fusie van Schijndel met Sint-Oedenrode.

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal