foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Intentieverklaring - Rabobank Dommel en Aa en Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel onderzoeken mogelijke fusie

intentieverklaring rabobankSchijndel - Rabobank Dommel en Aa en Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel onderzoeken of een fusie met elkaar mogelijk is. Beide banken willen ook in de toekomst sterk en financieel gezond blijven en stellen daarbij het belang van de klanten, zowel particulieren als ondernemers, centraal. Om dit te kunnen doen is een grotere omvang noodzakelijk. Aan banken en hun medewerkers worden steeds hogere eisen gesteld. Klanten hebben vragen waar steeds meer specialistische kennis voor nodig is. Om een hoogwaardige dienstverlening te blijven bieden en om ook in de toekomst de complexe vragen van klanten te kunnen blijven beantwoorden, is voor beide banken een groei in omvang nodig. Dit was voor beide Rabobanken de reden om op zoek te gaan naar een partner waarmee ze een toekomstbestendige, sterke en financieel gezonde bank kunnen vormen.

Rabobank Dommel en Aa en Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel zijn gelijkwaardige banken, ze passen bij elkaar. Ze zijn financieel gezond, ongeveer even groot en werken allebei in een verstedelijkt plattelandsgebied. De banken staan graag dicht bij hun leden en hechten veel waarde aan de coöperatie. Daarnaast werken ze op dit moment al op diverse aspecten samen, bijvoorbeeld op het gebied van beleggen en agrarische dienstverlening.


Intentieverklaring
De directies, raden van commissarissen en ledenraden van de banken vonden dit een goede basis om een fusie te onderzoeken. Daarom tekenden de beide directies en de raden van commissarissen op 26 juni 2013 een intentieverklaring tot fusie. Dat betekent dat de twee banken officieel verklaren dat ze gaan onderzoeken of een fusie met elkaar mogelijk is. Dat fusieonderzoek is nu in volle gang. De ledenraden worden hier nauw bij betrokken en hebben uiteindelijk het laatste woord. Logisch, de Rabobank is tenslotte een coöperatieve bank.


Tijdpad
Op 26 juni 2013 werd de intentieverklaring tot fusie getekend. Uiteindelijk bepalen de ledenraden of de fusie doorgaat. Nemen de ledenraden een positief besluit, dan gaan de banken per 1 mei 2014 samen verder.

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//