foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aanmelding voor 'Brabantse Boerderijenpluim 2013'

SdBBSchijndel / Brabant – In het jaar van de Boerderij wordt er – nadat er in 2012 de Brabantse Boerderijenpluim niet is uitgereikt - voor een 4e keer de boerderijenpluim uitgereikt aan een eigenaar, die zijn boerderij [zie verder de selectiecriteria] heeft gerenoveerd, gerestaureerd of herbestemd. Voor de Boerderijenpluim geldt niet meer de eis, dat deze in het jaar vooraf aan de toewijzing, de genoemde ingrepen heeft ondergaan of afgerond. Het kan of mag dus gaan over een ingreep, die al enige jaren geleden is uitgevoerd. Nu kunnen zich dan ook meer kandidaten aanmelden. Alle aanmeldingen zullen door een deskundige jury worden beoordeeld. De aanmeldingen dienen op 1 juli binnen te zijn bij de Stichting. U leest hieronder aan welke criteria de boerderij moet voldoen.

Selectiecriteria voor de 'De Boerderijpluim'
Welke boerderijen komen in aanmerking voor het predicaat "De Boerderijpluim" van de Brabantse boerderij? Dat zijn:
- agrarische bedrijven / wederopbouwboerderijen, welke tot medio 50e jaren zijn gebouwd
- aanverwante bedrijven, zoals onder andere kwekerijen of maneges
- boerderijen, die aan de agrarische sector ontrokken zijn en een nieuwe functie hebben gekregen
- in de provincie Noord Brabant gelegen zijn
- in goede bouwkundige staat verkeren.

Beoordelingscriteria
Architectuurhistorische criteri
- authenticiteit: is er nog veel authentiek materiaal aanwezig: zoals gebintenstructuur oorspronkelijke (of goed gerestaureerde) roedeverdeling in de ramen, kleurgebruik, interieur, zoals onder andere schouwen, tegeltableaus, kelder, opkamer, bedstede, balkenplafonds, indeling/structuur etc.
- gaafheid: is de architectonische eenheid bewaard gebleven. Er mogen niet teveel verstorende elementen aanwezig zijn (dakkapellen, serres)
- hoofdvorm: is de hoofdvorm behouden gebleven
Bouwhistorische criteria
- de bouwhistorie van de boerderij moet zijn af te lezen (zijn er bouwsporen van voorgangers of eerdere bouwfasen)
Landbouwhistorische criteria
- zijn er nog elementen aanwezig die vroegere agrarische gebruiken en werkwijzen laten zien (b.v. karnmolen, grup met koestanden, paardenstal met krib en ruif)
Ensemble- en landschappelijke waarden
- wordt de boerderij omgeven door authentieke bijgebouwen (oorspronkelijke hooiberg, schuren, bakhuis, schop, buitenplee, waterput, varkenshok, kippenhok, etc.)
- vormt de boerderij met bijgebouwen, erfinrichting en erfbeplanting een eenheid
- zijn hier nog authentieke groene elementen aanwezig zoals boomgaard, moestuin.
- heeft schaalvergroting of herbestemming de samenhang tussen boerderij, erf en landschap aangetast (geen nieuwbouwschuur pal voor de boerderij)

Aanmeldingen
De planning van de bedoelde activiteit is als volgt:
- U kunt zich aanmelden tot 1 juli a.s. Ook derden kunnen, met medeweten van de eigenaar, een object kandidaat stellen.
- In het laatst van augustus of september zal de jury de panden gaan inspecteren
- In oktober / november zal 'De Pluim' dan uitgereikt worden.
U kunt een boerderij aanmelden d.m.v. een mail aan Joop Steenbakkers, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarna krijgt u een vragenlijst/aanmeldformulier toegezonden. Deze lijst dient, onder bijvoeging van een globale omschrijving en enkele foto's 1 juli a.s. binnen te zijn.

JaarvandeboerderijWat wil de Stichting bereiken?
De Stichting De Brabantse Boerderij wil bereiken dat de historische boerderij in Noord-Brabant voor het nageslacht wordt bewaard. Zij wil dat de boerderij en de kwaliteiten ervan op een goede wijze in stand worden gehouden. De Stichting wil ook dat van de boerderij een goed gebruik wordt gemaakt. Als de oorspronkelijke agrarische functie niet meer uitgeoefend kan worden dan moet de boerderij een nieuwe andere bestemming krijgen. Behoud door ontwikkeling dus. Onze Stichting wil daarom ook invloed hebben op wat o.a. overheden met boerderijen wel en niet willen, dus invloed op het beleid en op de uitvoering daarvan. Boerderijen, schuren, bakhuizen, erven met bijv. hoogstamboomgaarden, houtwallen, oude perceelsindelingen en bolle akkers moeten behouden blijven. Daarvoor staat de Stichting De Brabantse Boerderij, voor boerderij, erf, land en erfgoed.

2013 Jaar van de boerderij
Door Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) is 2013 uitgeroepen tot Jaar van de Boerderij. [AEN is de landelijke samenwerking van alle provinciale en regionale boerderijenorganisaties].

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal