foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Essentgelden - € 475 miljoen voor initiatieven voor energie, innovatie, breedband en natuur

investeringsfondsenBrabant - Gedeputeerde Staten (GS) stellen Provinciale Staten (PS) voor om met € 475 miljoen te participeren in initiatieven voor energie, innovatie, breedband en natuur. Die investeringen zijn volgens de provincie nodig om het leef- en vestigingsklimaat in Brabant te bevorderen en om als provincie te blijven behoren tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio's. Hiervoor stelt het college voor om 4 fondsen op te richten die worden ondergebracht in afzonderlijke BV's. Op 21 juni 2013 nemen PS een definitief besluit over de instelling en uitvoering van de fondsen. De benodigde € 475 miljoen voor de fondsen is afkomstig uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen in Essent.

De beoogde fondsen op een rij
1. Energiefonds Brabant: € 60 miljoen om projecten gericht op energiebesparing of het opwekken van duurzame energie mogelijk te maken.
2. Innovatiefonds Brabant: € 125 miljoen om samen met particuliere investeerders financiering te bieden aan mkb-bedrijven die innoveren op het gebied van hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek, maintenance, zorg, slimme mobiliteit, landelijk gebied. Of voor innoverende voorstellen in de vrijetijds- of de creatieve sector.
3. Breedband infrastructuur fonds Brabant: € 50 miljoen om de aanleg van breedband te versnellen en te zorgen dat alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegang krijgen tot snel internet, ook in het buitengebied.
4. Groen Ontwikkelfonds Brabant: € 240 miljoen om samen met publieke en private partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verder in te vullen en natuurverbindingen aan te leggen.


besteding essentgeldenSpaargeld wordt werkkapitaal
Gedeputeerde financiën Ruud van Heugten: "Tweederde van die Essent-gelden is belegd. De renteopbrengsten vervangen de vroegere dividenden van Essent en worden ingezet in de jaarlijkse begroting. Dat blijft ook noodzakelijk omdat het Rijk dit deel inhoudt op de bijdrage voor Brabant uit het Provinciefonds. Met het andere deel van de Essent-gelden willen we nu gaan participeren in innovatieve bedrijven en investeren in de uitbreiding van de Brabantse natuur. We willen ons spaargeld dus meer gebruiken om te investeren in de economie van Brabant. In 2010 stak de provincie al € 276 miljoen in projecten in de sectoren sport, natuur, cultuur, landschap en energie. Nu willen we ontwikkelingen op het gebied van innovatie, breedband, energie en natuur stimuleren. Ons spaargeld wordt zo werkkapitaal voor Brabant."

investering essentgeldenInvesteringsfondsen: samen investeren
Brabant wil tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio's blijven behoren. Daarom willen Provinciale Staten dat er 4 investeringsfondsen komen op het gebied van energie, innovatie, breedband en natuur.
Met deze fondsen willen zij dat de provincie samen met andere partijen de uitdagingen van Brabant oppakt. De Staten willen zo gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties oproepen mee te investeren in de toekomst van Brabant.
Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 10 mei 2013 de Staten een uitgewerkt voorstel voorgelegd voor de instelling, inrichting en uitvoering van de investeringsfondsen. Op 24 mei bespreken de Statencommissies het voorstel en geven hierover advies aan de Staten. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten op 21 juni een definitief besluit nemen over het voorstel van GS. Begin 2014 kunnen de fondsen dan operationeel zijn.

Van spaarkapitaal naar werkkapitaal
Met de verkoop van de aandelen van Essent ontving de provincie in 2009 ruim 3 miljard euro. Een deel daarvan (2 miljard) heeft de provincie belegd bij banken. Deze beleggingen leveren de provincie extra inkomsten op. Deze dienen als vervanging van de dividenden die de provincie ontving met haar Essent-aandelen. De extra inkomsten komen weer ten goede aan Brabant. Zo legt de provincie voor realisatie van grote wegenprojecten, 15 jaar lang 50 miljoen euro per jaar opzij uit de opbrengsten van de beleggingen.
Er is dus circa 1 miljard euro beschikbaar voor extra investeringen in Brabant. In 2010 reserveerde de provincie al 276 miljoen van deze 'Essent-gelden' voor investeringen in sport, natuur, cultuur, landschap en energie. Zo maakt de provincie van haar spaarkapitaal een werkkapitaal.

opbrengst aandelenInvesteringsfondsen
In november 2012 gaven Provinciale Staten aan dat zij een nieuwe investeringsimpuls willen met behulp van investeringsfondsen met de thema's: innovatie, energie, breedband en natuur. Deze thema's zijn ontleend aan de ambities uit de Agenda van Brabant.
Met de 4 investeringsfondsen willen Provinciale Staten vanaf 2013 nog eens 475 miljoen inzetten voor de toekomst van Brabant. De bedoeling is dat de provincie meefinanciert en participeert in projecten van anderen, waarvoor investeringen van banken in deze economisch onzekere tijd moeilijk te krijgen zijn.

Partnerschappen vormen voor investeringen
Provinciale Staten willen met de 4 investeringsfondsen een impuls geven aan de economie in Brabant. Voor extra investeringskracht willen zij dat de provincie meefinanciert met andere partijen. Als ondernemer gemeente of maatschappelijke organisatie kan men straks bij het fonds een businesscase indienen. Het fonds draagt bij medefinanciering altijd voor een beperkt deel bij aan de financiering. De investeringen vanuit de fondsen zijn dus niet de traditionele of gebruikelijke vorm van subsidieverlening.

Revolverende fondsen: geïnvesteerd kapitaal terugverdienen
In de Agenda van Brabant is de ambitie vastgelegd om meer revolverend en innovatief te financieren. Dat betekent dat het kapitaal van de provincie in 3 van de 4 fondsen over een langere termijn zijn waarde behoudt. De provincie krijgt zo haar medefinanciering aan het eind weer terug. Zo worden de publieke middelen optimaal ingezet en kan de provincie steeds opnieuw blijven financieren in verschillende projecten.
Alleen voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant geldt deze voorwaarde van revolverendheid niet. Voor de investeringen in natuur en landschap in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) lijkt dit niet realistisch. Wel moeten de investeringen in het groenfonds dezelfde omvang aan cofinanciering hebben.

Uitvoering
GS stellen aan Provinciale Staten voor de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) de uitvoerder te laten zijn van het fondsen die revolverend zijn. De BOM heeft ervaring met het revolverend inzetten van provinciale middelen en met het beheer en uitvoering van investeringsfondsen.

Meer informatie
www.brabant.nl-Spaarkapitaal-provincie-wordt-werkkapitaal.

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal