foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Plus supermarkt mag van college uitbreiden

uitbreiding PLUS supermarkt-1Schijndel - PLUS-supermarkt Eijkemans aan de Hoofdstraat 121 in Schijndel is voornemens om de huidige winkel uit te breiden, de indeling te optimaliseren en een betere entree te geven. Het winkelvloeroppervlak [wvo] zal in de nieuwe situatie 1.345 m2 wvo bedragen. Momenteel bedraagt de omvang 1.174 m2 wvo. De beperkte uitbreiding is met name bedoeld om de huidige klanten beter te kunnen bedienen. Hiertoe heeft gedurende 6 weken een ontwerp bestemmingsplan PLUS met bijbehorende omgevingsvergunning ter inzage gelegen (conform de zogenaamde coördinatieregeling). Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Het college van B&W van Schijndel heeft op dinsdag 7 mei jl. besloten om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 'Hoofdstraat 121' vast te stellen en vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning te verlenen. De besluitvorming in de gemeenteraad zal voor 30 mei 2013 worden geagendeerd.

Meer informatie
www.ruimtelijkeplannen.nl-Hoofdstraat121.
De toelichting kunt u rechtstreeks lezen via http://ruimtelijkeplannen.nl-toelichting.
uitbreiding PLUS supermarkt-2

TVE

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal