foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Veel Brabantse luchtwassers van intensieve veehouderijen niet in orde - oproep aan gemeenten

luchtwasserBrabant - Eén op de 6 intensieve veehouderijen met één of meer luchtwassers in Brabant (16%) overtreedt in ernstige mate de regels. De meeste Brabantse gemeenten zijn er niet in geslaagd om alle bedrijven met luchtwassers te controleren. Dit blijkt uit de resultaten van een groot toezichtsproject van de Brabantse gemeenten en de provincie in 2011 en 2012. De provincie roept de gemeenten op dit jaar alsnog de gemaakte afspraken na te komen. In Brabant, waaronder in Schijndel, zijn in totaal 1.100 intensieve veehouderijen verplicht om luchtwassers te gebruiken om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen, zoals ammoniak en fijn stof, te reduceren. Hieronder leest u een oproep van de provincies aan de gemeenten om geconstateerde overtredingen aan te pakken en achterstallige controles te laten uitvoeren.

Ernstige overtredingen
Brabant telt 1.100 intensieve veehouderijen die verplicht om luchtwassers te gebruiken om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen te reduceren. Volgens afspraak zouden de gemeenten in 2011 en 2012 alle 1100 bedrijven met één of meer luchtwassers controleren. Uiteindelijk zijn slechts 652 bedrijven (61%) gecontroleerd. Bij 16% van de veehouderijen was sprake van ernstige overtredingen. Hier waren geen luchtwassers geplaatst, waren luchtwassers niet in werking of haalden ze veel te weinig schadelijke stoffen uit de lucht. De minder ernstige overtredingen meegerekend, heeft 58% van de bedrijven de zaken niet op orde.


Brabantbrede aanpak
In 2009 toonde een onderzoek bij 63 luchtwassers aan dat bij circa 40% de betreffende milieuvoorschriften in ernstige mate werden overtreden. Daarom besloten provincie en gemeenten tot een Brabantbrede toezichtsaanpak voor luchtwassers. Het Servicepunt Handhaving (SEPH) coördineerde het project. Uit de eindrapportage blijkt dat in het naleefgedrag en in het toezicht door gemeenten vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog ernstige tekortkomingen zijn.


Oproep
De overtredingen hebben negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit in Brabant, en leiden tot oneerlijke concurrentie tussen veehouderijen. Als voorzitter van de Brabantse handhavingsamenwerking roept gedeputeerde Johan van den Hout de gemeenten dan ook op alle geconstateerde overtredingen aan te pakken conform de Brabantse handhavingstrategie. Ook vraagt hij gemeenten de achterstallige controles nog dit jaar te laten uitvoeren door de 3 Brabantse omgevingsdiensten.

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal