foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Beleidsregels boeteoplegging Optimisd

optimisd schijndelSchijndel - Het dagelijks bestuur van Optimisd maakt bekend dat zijn vastgesteld: - de Beleidsregels boeteoplegging, - de Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ 2013. Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving in werking getreden. Door deze wet wijzigt onder meer de WWB, IOAW en IOAZ. Er moet een boete worden opgelegd bij een schending van de inlichtingenplicht. De Beleidsregels boeteoplegging stellen nadere regels op het gebied van de hoogte van de boete en de beoordeling van omstandigheden die tot de vaststelling van de hoogte leiden.
Daarnaast leidt de nieuwe wet ertoe dat terugvordering geen bevoegdheid meer is, maar een verplichting als het gaat om een schending van de inlichtingenplicht. In de gevallen waarbij een schending van de inlichtingenplicht niet speelt, bepalen de beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ 2013 hoe wordt omgegaan met terug- en invordering en het geheel of gedeeltelijk afzien van (verdere) terugvordering. De beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking. Voor belangstellenden liggen de beleidsregels ter inzage bij Optimisd op het Werkplein Frisselstein aan de Frisselsteinstraat 6 te Veghel. De beleidsregels zijn ook gepubliceerd op de website www.optimisd.nl.

 

 

 

 

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal