foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

College legt prioriteit bij voorkomen risico’s bij vergunningverleningsproces

bestuurscentrummeierijstaddec20171Meierijstad - Het college van Meierijstad heeft het VTH-beleidsplan Meierijstad 2018-2022 en VTH-uitvoeringsplan 2018 vastgesteld evenals het regionaal operationeel kader van de Omgevingsdienst en de toezichtstrategie brandveiligheid 2017-2021 van de Brandweer Brabant Noord. VTH staat voor Vergunningverlening, het Toezicht dat de gemeente hierop uitoefent en bij overtreding op Handhaaft. Daarbij vindt het college de leefbaarheid in de gemeente Meierijstad belangrijk door vooral in te zetten op het voorkomen van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. Dit beleid ziet het college als een basis of startpunt, waar de komende periode ook andere partijen bij betrokken zullen worden. Samen moet er immers voor worden gezorgd dat er de juiste prioriteiten worden gesteld. Deze input is en blijft belangrijk.

(Brand)veiligheid, gevaarlijke stoffen en jeugdoverlast
In het beleidsplan stelt het college prioriteiten op het gebied van VTH. Niet alles is een risico of even belangrijk of nodig. Zo legt het college bij het beoordelen van vergunningaanvragen de focus meer op het beoordelen van de veiligheid van de constructie van een bouwwerk. Ook gaat er meer aandacht naar het beoordelen van de brandveiligheid van gebouwen als er veel mensen gedurende een langere periode samenkomen, zoals scholen. Daarnaast zal er nadrukkelijker gekeken worden naar de kans op calamiteiten bij (industriële) bedrijven, denk bijvoorbeeld aan het werken met gevaarlijke stoffen. Waar het gaat over de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten gaat de aandacht vooral naar bijvoorbeeld jeugdoverlast.

Complexere zaken
De complexere zaken zoals ondermijning of de controle op de huisvesting van arbeidsmigranten worden in alle controles meegenomen. Het komende jaar vinden er ook controles plaats in samenwerking met de omgevingsdienst, brandweer en politie.
Kortom, het college heeft op elk aspect een integrale afweging gemaakt, in elke fase: van het moment van oprichting tot het moment van afbreken. Per jaar maakt het college, op basis van het beleid een actuele agenda: de prioriteiten van dat jaar, met het beleid als uitgangspunt.
collegeMeierijstaddec2017
bestuurscentrummeierijstaddec20171

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal