foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vragen over vervanging tijdens vakantieperiodes Laverhof

gemeente Meierijstad raadszaal Sint OedenrodeMeierijstad – 5 politieke partijen, te weten het CDA, SP, Hart voor Schijndel, Lijst Blanco en D66 hebben aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de vervanging tijdens vakanties bij Laverhof. Hart voor Schijndel was daarbij naar eigen zeggen de aanstichter. Alle 5 de politieke partijen hadden op 5 maart 2018 vragen gesteld of de gemeente gewoon Laverhof doorbetaald tijdens de vakantieperiodes terwijl Laverhof er bij cliënten op zou aandringen bij vakanties ervoor te kiezen geen vervanging te wensen. Samen hebben de genoemde politieke partijen een krappe meerderheid in de gemeenteraad en dat moet Laverhof aan het denken zetten. Overigens betekent het niet, aldus het Hart, dat de fracties overtuigd zijn van laakbaar handelen door Laverhof. 

Het college heeft de politieke partijen inmiddels een antwoord gestuurd. "Geachte heer Van Gerwen, Van Zutphen, Merks, Van Rozendaal en Van Voorst: Enkele raadsleden ontvangen al geruime tijd berichten over de bejegening van medewerkers en cliënten van Laverhof, de zorginstelling die in Schijndel en de gemeente Bernheze huishoudelijke hulp levert. Kern van de signalen: hulpen worden via het werkoverleg geïnstrueerd om er bij cliënten op aan te dringen bij vakanties ervoor te kiezen geen vervanging te wensen. Overigens hebben twee raadsfracties in 's-Hertogenbosch laten weten dat het probleem ook speelt bij TZorg, de andere aanbieder van huishoudelijke hulp in onze gemeente. Ons is het niet primair te doen om het vermeend financiële gewin door Laverhof en T-Zorg. De organisaties worden doorbetaald tot maximaal één aaneengesloten maand als er tijdelijk geen hulp wordt geleverd”, zo liet het College op vragen van de fracties weten.

Het Brabants Dagblad meldde onlangs naar aanleiding van dit onderwerp dat directeur Dominique den Brok van Laverhof "met klem ontkent dat wij cliënten onder druk zouden zetten om af te zien van hulp in de huishouding."

Gestelde vragen van de 5 politieke partijen (5 maart 2018)
Onze zorgen richten zich op de druk die, volgens de berichten, zou worden uitgevoerd op medewerkers en vervolgens op cliënten. Die cliënten zijn doorgaans bijzonder kwetsbaar. De zorgen hierover worden breed gedragen in de gemeenteraad. Het is de reden dat meerdere fracties u benaderen met onderstaande vragen. Dat doen zij vooral om via u de betrokken zorginstellingen kond te doen van onze gezamenlijke bezorgdheid en betrokkenheid.
1. Is deze problematiek u bekend? En wat is uw reactie hierop?
2a. Is deze problematiek besproken met Laverhof en T-Zorg en wat was hun reactie hierop?
2b. Als dit nog niet het geval is, wanneer gaat u dit doen en wanneer kunnen wij hierop terugkoppeling verwachten?
3. Heeft dit tot nu toe, zover u bekend, al knelpunten bij cliënten opgeleverd?
4. Wat gaat u als college doen om knelpunten te voorkomen en cliënten de zorg krijgen waarvoor ze geïndiceerd zijn?

gemeente Meierijstad raadszaal Sint Oedenrode

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal