foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Iedereen doet mee in de samenleving van Meierijstad

CVIlogoVNverdragMeierijstad - Een inclusieve samenleving houdt in dat niemand obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de samenleving. Dat betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of situatie er als vanzelfsprekend bij hoort, ervaart dat hij welkom is en mee kan doen. Inclusie gaat verder dan alleen fysieke toegankelijkheid. Het college van B&W van Meierijstad ondersteunt dit volledig en heeft dit in de Mijlpalen van Meierijstad  als één van haar speerpunten opgenomen.

Extra impuls VNG
Het motto van het VN-Verdrag is 'niets over ons, zonder ons' (nothing about us without us). Dit motto past uitstekend bij de gemeente Meierijstad. In aansluiting op haar ambities heeft gemeente Meierijstad zich aangemeld voor het VNG project de '25 koplopers van het VN-Verdragkoplopersprogramma'. Met dit koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking.


Gemeente Meierijstad geselecteerd als koploper
Uit alle inzendingen is ook de gemeente Meierijstad geselecteerd voor dit koplopersprogramma van de VNG. "We hebben de aanmelding met interesse ontvangen en zijn onder de indruk van de activiteiten van gemeente Meierijstad", aldus de VNG commissie. Wethouder Eus Witlox: "Wij zijn trots op deze selectie. Doorslaggevende factoren waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan en er een innoverende aanpak is en initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving."


Aandacht van gemeenteraad
In de gemeenteraad is ook meerdere keren aandacht gevraagd voor de inclusieve samenleving. De toegezegde quickscan is inmiddels uitgevoerd door Stichting Zet. Stichting Zet heeft de artikelen uit het VN-Verdrag vertaald naar concrete vragen over het gemeentelijk beleid en deze zijn gesteld tijdens een groepsinterview met 17 ambtenaren van uiteenlopende beleidsterreinen. De resultaten en aanbevelingen van deze nulmeting staan in rapportage quickscan inclusief beleid gemeente Meierijstad. Stichting Zet heeft het beleid van gemeente Meierijstad op basis van de gegeven antwoorden en voorbeelden als positief beoordeeld. Op vrijwel alle terreinen is in meer of minder mate aandacht voor inclusie en toegankelijkheid. Ook de ambitie, motivatie en gezonde prestatiedrang van de ambtenaren valt op.

Lokaal plan in de maak
Gemeente Meierijstad gaat een lokaal plan maken hoe vorm te geven aan de inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is niet in één dag bereikt, vraagt om een integrale aanpak en vergt de inzet van alle partijen in de samenleving. Het is geen verantwoordelijkheid van de gemeente alleen. Tenslotte kan een inclusieve samenleving enkel worden bereikt als de mensen om wie het gaat (ervaringsdeskundigen) goed worden betrokken bij de aanpak.
VNGcoalitievoorinclusie

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal