foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(Gezamenlijke) duurzaamheidsvisie naar de raad

Meierijstadbanieren2Meierijstad - De nieuwe duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad, die in juni werd aangekondigd, is met nadruk een gemeenschappelijk product zo laat de gemeente weten. Veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Ook bij de uitvoering is een actieve betrokkenheid van al die partijen essentieel. Die begeleidende boodschap (download) geeft het college van B&W mee aan de gemeenteraad. De visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma staan op 12 november op de agenda voor de raad.

3 hoofdthema's
In de visie is voor 3 thema's gekozen. Energiek & verantwoord; circulair & schoon; klimaatbestendig en biodivers. Daarbinnen zijn nu al 40 projecten in beeld. Een deel daarvan is al in uitvoering. Denk aan 'verduurzaming woningvoorraad' zowel via subsidieverlening aan particulieren als in samenwerking met corporaties. Andere projecten moeten nog worden opgestart. Niet alles kan tegelijk aangepakt worden. En ook het beschikbare budget voor duurzaamheid (in begroting 2019 is € 2.000.000/jaar voorgesteld) vraagt om keuzes en fasering.
De range van projecten is breed. Enerzijds zogenaamde 'high-impact'-projecten rond zonneparken of windenergie. Daarnaast projecten met een minder grote impact, maar met een grote zichtbaarheid of groot draagvlak. En dat is belangrijk om inwoners, bedrijven en andere partijen gemotiveerd te houden. Denk bijvoorbeeld aan 'bewustwording voedselverspilling en (zwerf)afval'.

Meerdere kapiteins aan het roer
Wethouder van Rooijen: "Het proces dat we nu gelopen hebben geeft mij het vertrouwen dat betrokken partijen zich bewust zijn van hun rol in de realisatie van de ambities. We hebben ze samen geformuleerd en zijn ook samen verantwoordelijk dat we die doelen gaan halen. Voor een deel zijn wij als gemeente natuurlijk in de lead; ik noem bijvoorbeeld de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark en bijvriendelijk bermenbeheer. Maar bij veel onderwerpen is het echt aan anderen om de regie te pakken."

Het uitvoeringsprogramma moet het eerste kwartaal van 2019 gereed zijn.

VNsustainabledevelopmentgoals
Telostriplep
Meierijstadbanieren2

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal