foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwe Bomenverordening in Meierijstad

wortelopdrukMeierijstad - Bomen in de leefomgeving zorgen altijd voor controverse. Enerzijds zijn er burgers die bomen ervaren als verfraaiende elementen in de openbare ruimte en weten dat de bomen meerwaarde bieden in de leefomgeving. De bomen vertegenwoordigen namelijk waardes als luchtfilter, natuurlijke airconditioning, waterbuffer, zonnescherm, insectenhotel en voedselfabriek. Anderzijds zijn er mensen die de bomen meer als overlast ervaren. Dit kan door allerlei aspecten komen. Veelgenoemde onderwerpen zijn vallende bladeren, schaduwwerking, vruchtval of wortelopdruk. Het college van B&W van Meierijstad wil met een nieuwe bomenverordening zorgen dat bomen meer op waarde worden afgewogen.

Minder omgevingsvergunningen
Voorheen werd dit bepaald op basis van de stamdikte in Schijndel en Sint-Oedenrode. In Veghel werd dit afgewogen op basis van een bomenkaart. Meierijstad wil in 2019 een nieuwe groene kaart opstellen waarop de te beschermen bomen komen te staan voor de complete gemeente.
Met de nieuwe bomenverordening hoeft er voor minder bomen een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De bomen die wel een omgevingsvergunning nodig hebben, worden beter beschermd met de verordening. De gemeenteraad neemt in november een besluit over de verordening.

Groene kaart 2019
Een nieuwe verordening is de eerste stap. De gemeente wil in 2019 een groene kaart opstellen waarop álle waardevolle bomen van Meierijstad komen te staan; dus bomen in het openbaar gebied én bomen op particulier terrein. Voor het kappen van deze waardevolle bomen geldt dat er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Voor de overige bomen hoeft dat niet meer. Bomen op de groene kaart staan daarop vanwege hun cultuurhistorische waarde, zeldzaamheid, of beeldbepalende karakteristiek. Ook een hoge natuurwaarde, bijvoorbeeld vanwege een positieve bijdrage aan biodiversiteit of een goed microklimaat, kan reden zijn om een boom op de groene kaart te plaatsen. Voor het realiseren van deze Groene Kaart wordt 64.000 euro gevraagd.

Bomenbeleid 2019 - klankbordgroep
Naast deze groene kaart gaat de gemeente in 2019 ook het bomenbeleid aanpassen. Hierin worden aspecten als boomoverlast, richtlijnen voor herplant, en inrichtingseisen beschreven. Dit met het doel om kaders te scheppen en de openbare ruimte zo leefbaar en duurzaam mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij de afweging of een boom gekapt mag worden als de opbrengst van zonnepanelen door schaduwwerking sterk verminderd wordt. De gemeente wil een klankbordgroep oprichten waarin de inwoners van Meierijstad het bomenbeleid mee opstellen.

Planning
• Behandeling Bomenverordening en Kaart Komgrenzen ter ontwerp in de raad 8 of 12 november, Commissievergadering op 1 november.
• Tijdelijke kaders overlast herplant en omgevingsvergunning vast te stellen door college. Ter informatie raad 8 of 12 november.
• Bomenbeleid & Groene Kaart vast te stellen door raad. Tweede helft 2019 behandeling in raad.
wortelopdruk

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal