foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Twee maanden algemene ontheffing verbranden snoeihout in 2017 en 2018

Verbranden snoeiafval 2Meierijstad - In de hele gemeente Meierijstad mag in 2017 en 2018 gedurende de maanden maart en november snoeihout verbrand worden in het buitengebied. De gemeente Schijndel kende in het verleden de zogenaamde 'stookweken' die ook van tevoren werden vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft in deze maanden voor het verbranden van snoeihout een algemene ontheffing vastgesteld. Het verbranden van snoeihout is wel aan voorwaarden gebonden zoals de omvang van de brandstapel waarvan de omvang maximaal 3 m³ mag bedragen. De algemene ontheffing geldt voor maximaal twee jaren. In het kader van duurzaamheid wordt dit jaar namelijk verder onderzoek gedaan naar alternatieve verwerkingsmethoden voor snoeihout. Naar verwachting kunnen deze in de loop van 2018 feitelijk ingezet worden waardoor het verbranden van snoeihout niet meer of nog slechts beperkt worden toegestaan. Hieronder vindt u het overzicht van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Voorwaarden ontheffing
1. De ontheffing is geldig voor de maanden maart en november van de jaren 2017 en 2018.
2. Verbranden van snoeihout mag alleen buiten de bebouwde kom; indien het stookadres binnen de bebouwde kom ligt is deze ontheffing niet geldig.
3. Er dient voortdurend toezicht te worden gehouden door één of meer meerderjarige personen; deze personen mogen de verbrandingsplaats niet eerder verlaten dan nadat het vuur is gedoofd.
4. Het is het niet toegestaan snoeihout te verbranden op zon- en algemene feestdagen die vallen in de genoemde periode.
5. Het vuur mag pas worden aangestookt ná 08.00 uur en moet geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur.
6. Er moet een afstand van meer dan 30 meter van een gebouw en van een opstapeling van oogstproducten worden aangehouden en van ten minste 100 meter van bos of heidegrond.
7. Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen als (oude) autobanden, (stook)olie en dergelijke.
8. Het vuur moet zodanig worden aangelegd dat er geen gevaar en/of hinder kan ontstaan voor de omgeving.
9. Er mag uitsluitend droog snoeihout worden verbrand.
10. Het snoeihout mag uitsluitend in kleine hoeveelheden worden verbrand, de omvang van de brandstapel mag maximaal 3 m³ bedragen.
11. Eventuele nadere aanwijzingen van de toezichthoudende ambtenaar en/of politie dienen stipt te worden opgevolgd.

Verbranden snoeiafval 2

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal