foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Omgevingswet Meierijstad’ naar gemeenteraad

OmgevingswetoverheidbronuitfilmpjeoverheidLandelijk / Meierijstad - Het document 'Welke koers kiest Meierijstad?, Omgevingswet Meierijstad' wordt aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Met de vaststelling van dit document wordt de koers voor onze lokale invulling van de Omgevingswet ingezet. De Omgevingswet wordt naar verwachting op 1 januari 2021 in heel Nederland van kracht. Deze wet geeft aan welke doelen gemeenten en andere betrokken actoren dienen te behalen en welke verplichtingen worden voorgeschreven. De Omgevingswet geeft op onderdelen ook speelruimte bij de invulling van de wet. Het college van B&W van Meierijstad heeft besloten het document 'Welke koers kiest Meierijstad?, Omgevingswet Meierijstad' aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.

Koersdocument
Om in Meierijstad met alle betrokkenen aan de slag te gaan, is dit 'koersdocument' opgesteld. In het koersdocument wordt toegelicht wat de Omgevingswet verwacht van gemeenten en welke stappen de gemeente Meierijstad reeds gezet heeft. Aansluitend wordt de lokale keuze van de gemeente Meierijstad op hoofdlijnen beschreven en wordt richting gegeven aan de vervolgstappen.

Drie sporen
De bestemming in 2021 en de eindbestemming in 2029 en omschrijven wat we als gemeente Meierijstad wanneer gereed hebben worden hierin benoemd. Om hier te komen neemt de gemeente Meierijstad drie sporen als indelingsprincipe. Deze zijn 'anders denken', 'kerninstrumenten' en 'informatievoorziening'. Onze lokale keuze is vertaald in de richtingwijzers van Meierijstad. Deze richtingwijzers geven aan hoe we naar de bestemmingen komen. Tot slot geven we in een routeplanner aan wat we tot en met de bestemming in 2021 op hoofdlijnen gaan doen waarbij de gemeenteraad betrokken en/of bevoegd is.

Achtergrondinformatie nieuwe Omgevingswet
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.
Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. De wet treedt in 2021 in werking. Er is € 90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bijbehorend digitaal stelsel.

Afspraken over invoering Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan.
Daarom heeft het Rijk afspraken gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. De afspraken zijn gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

'Ja mits' in plaats van 'nee tenzij'
Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen en duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren maar ook gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is 'ja mits' in plaats van 'nee tenzij'. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Vereenvoudiging

Het terugbrengen van tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en wat daarmee allemaal gepaard gaat kunt u lezen via deze link naar de website van de rijksoverheid.

Omgevingswetoverheidbronuitfilmpjeoverheid

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//