foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Grondwater vaak nog niet op oude niveau

KaartberegeningsbeleidwaterschapaaenmaasRegio - De natuur is een inhaalslag aan het maken als het gaat om de aanwezigheid van grondwater na de lange extreme droogteperiode vorig jaar. Om de voorraad grondwater te kunnen beschermen, houdt het waterschap Aa en Maas de grondwaterstanden sowieso continue in de gaten en treft zo nodig allerlei maatregelen. Het waterschap meldt de actuele grondwaterstanden op haar website. Dat kan handig zijn wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn. In Brabant meten 112 peilbuizen constant de grondwatertoestand in Brabant. Kaart beregeningsbeleid voorjaarssituatie Waterschap Aa en Maas

Peilbuizen
Per peillocatie vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het hoger, normaal of juist natter is dan normaal. De actuele grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland. Deze zijn te vinden op de grondwaterkaart (klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van het afgelopen jaar van die locatie. Wilt u een andere locatie bekijken? Klik dan op een kruisje rechtsboven in om locatie te sluiten en selecteer de nieuwe locatie.)

Grondwaterstand en beregeningsbeleid (voorjaarssituatie)
Ook op deze kaart ziet u de grondwaterstanden die we met 112 peilbuizen meten. Als de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de ondergrens die voor dat meetpunt in het voorjaar is bepaald, kleurt een bolletje rood. Kleurt meer dan de helft van de bolletjes in een deelgebied rood? Dan kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor grondwateronttrekking voor het beregenen van graslanden. Dat verbod geldt dan voor de maanden april en mei. Het waterschap neemt een besluit per deelgebied.

Kaartberegeningsbeleidwaterschapaaenmaas
Kaart beregeningsbeleid voorjaar
Legenda beregeningsbeleid
Rood = De gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de
zomersituatie is bepaald
Groen = De gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de
zomersituatie is bepaald
Wit = Tijdelijk geen meetwaarde
Kaartdroogvalaaenmaas2019
Kaart droogval
Kaartgrondwateraaenmaas12febr2019
Legenda grondwaterkaart
Rood = De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar
Oranje = De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar
Groen = De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar
Lichtblauw = De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar
Donkerblauw = De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar
Wit = Geen data beschikbaar
Kaartonttrekkingsverbodwaterschapaaenmaas
Kaart onttrekkingsverbod

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//