foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Roozendaal: "Jonge mantelzorger niet in de steek laten"

WethoudermennoroozendaalmeierijstadMeierijstad - Bron PvdA Meierijstad PvdA-wethouder Menno Roozendaal, onder meer verantwoordelijk voor jeugd(zorg) en jongeren, kan niet exact aangeven hoeveel jonge mantelzorgers er zijn in Meierijstad, wel dat het één van de meer serieuze problemen is waarmee het jeugd- en jongerenwerk in zijn gemeente te maken heeft. "Bij jonge mantelzorgers hebben we het namelijk over kinderen van wie een onevenredig grote bijdrage wordt verwacht in het huishouden, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte in dat gezin." Zij moeten niet in de steek worden gelaten en waar nodig binnen heel Meierijstad geholpen worden door inzet van jongerenwerkers.

Voorkom onder meer spijbelen
"Kijk, natuurlijk kan ik met veel bravoure vertellen dat het gaat om tussen de 15 en 20 procent van de jongeren beneden de 18 jaar. De landelijke schattingen liggen rond die cijfers. Dat zal bij ons niet veel anders zijn. Punt is, dat niet iedereen de extra last in dezelfde mate ervaart en er dus ook niet op dezelfde manier mee omgaat. Wat ik wel weet is dat jeugdigen die de druk van de extra zorg als een last ervaren, gedrag gaan vertonen waar we minder blij van worden: spijbelen, huiswerk verwaarlozen, sociale activiteiten op een laag pitje zetten en zo meer. Dat moeten we niet hebben. Die jonge mantelzorger mogen we niet in de steek laten."

Inzetbaarheid jongerenwerkers in Meierijstad
Belangrijke spil in het bestrijden van dergelijke ongewenste effecten zijn jongerenwerkers. Ook in Meierijstad zijn deze actief en de Schijndelse PvdA-wethouder is onlangs bij een aantal van hen op bezoek geweest in De Kluis, het jongerencentrum aan de Veghelse Noordkade.
Roozendaal: "Ik zou dat vaker moeten doen want die gasten verrichten belangrijk werk. Niet alleen voor die jonge mantelzorgers. Ook jongeren die letterlijk of figuurlijk dreigen te verzuipen in een verslaving, die mogelijk buiten de boot vallen als gevolg van criminaliteit, die op school minder succesvol zijn, die krijgen vaak juist dankzij dat jongerenwerk een duwtje in de goede richting en daarmee een heel behoorlijk toekomstperspectief. Daar hoor je ook als overheid niet alleen oog voor te hebben, ook een heleboel waardering."

De Kluis, Honk 1224 en Bizzi - Centrum Jeugd en Gezin
Tijdens het bezoek van de wethouder aan het jongerenwerk in De Kluis, is hem een aantal dingen duidelijk geworden: Hier ligt de focus vooral op Veghel, maar het wil niet zeggen dat er geïsoleerd wordt gewerkt. Ze hebben, net als de jongerenwerkers van Honk 1224 in Sint-Oedenrode en Bizzi in Schijndel, nauwe banden met het Centrum Jeugd en Gezin. Ze ervaren het hebben van een eigen jongerencentrum (De Kluis) van groot belang, maar het wil niet zeggen dat ze alléén daar werken.

Werkelijke winst
Wanneer hangjongeren ergens overlast veroorzaken en al dan niet via een buurtcoördinator duidelijk wordt dat tussenkomst van jongerenwerkers dringend gewenst is, dan laten ze zich ook daar zien.
Menno Roozendaal: "Weet je, je ziet die subsidiebedragen, je realiseert je iedere keer weer dat dit soort overheidsgeld altijd aanleiding is tot een heleboel discussie, maar je realiseert je te weinig dat de werkelijk winst zich niet uitdrukt in geld, maar in een mooie toekomst, een mooi leven….."
Wethoudermennoroozendaalmeierijstad

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal