foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eus Witlox opgestapt als wethouder en partijleider Team Meierijstad

team meierijstad eus witloxMeierijstad - De huidige fractie van Team Meierijstad gaat verder in twee afzonderlijke fracties. Doordat het vormen van één goed draaiende partij niet is gelukt, heeft initiator en mede-oprichter van TEAM, Eus Witlox, besloten dat hij niet verder wil in zijn rol van partijleider en wethouder. Zijn partij bedankt hem voor zijn grote inzet voor Team Meierijstad in de afgelopen jaren en respecteert dit besluit. De twee fracties binnen TEAM willen graag dat Eric van den Bogaard, namens hen, aanblijft als wethouder. De coalitiepartners CDA, VVD en PvdA zijn vanavond via hun fractievoorzitter geïnformeerd. De coalitie gaat in gesprek over het vervolg.

De afgelopen twee jaar heeft Team Meierijstad actief bijgedragen aan de politiek en het bestuur van de nieuwe gemeente Meierijstad. De samenwerking van 6 lokale partijen binnen TEAM was bij de verkiezingen erg succesvol. In de afgelopen periode is helaas gebleken dat de succesvolle start geen doorstart betekende naar één TEAM.

De onderlinge chemie en samenwerking werkte onvoldoende. De 6 partijculturen, een nieuwe gemeente met een andere schaal, nieuwe vergaderstructuren en een boordevolle agenda verhinderden dat de onderlinge banden voldoende konden groeien.
Ter versterking van de samenwerking in de fractie werd een externe coach aangetrokken om de fractie te ondersteunen. De inzet van deze professional heeft niet geleid tot het minimaliseren van deze onderlinge verschillen. Team Meierijstad kiest er nu voor om tot een splitsing over te gaan, waardoor de politieke discussies goed gevoerd kunnen worden en standpunten uit de verf kunnen komen. TEAM denkt daarmee het algemeen belang beter te kunnen dienen.

De huidige fractie Team Meierijstad van 11 leden splitst zich, na goed overleg, op in twee afzonderlijke fracties van respectievelijk zes en vijf raadsleden. Vanuit die nieuwe constructie dragen de nieuwe fracties graag bij aan het bestuur van Meierijstad en willen op basis van het coalitieakkoord, het college blijven ondersteunen.

Bestuur en fractieleden zullen in goed overleg met elkaar de splitsing organiseren.
Bestuursleden, fractieleden en wethouders betreuren dat het niet is gelukt om naar een eenheid, één ‘TEAM’ te groeien. ‘We stellen hiermee niet alleen onszelf, maar ook onze leden en kiezers teleur.’

Jeanne Hendriks, bestuurslid van Team Meierijstad vertelt dat de toekomst voor de twee fracties nog onduidelijk is. Volgens haar ligt de bal nu vooral bij de overige coalitiepartijen. Zij zullen in beraad moeten over wat ze willen binnen de coalitie. Duidelijk is wel dat er voor de continuïteit van het besturen geen grote gevolgen zijn. "Beide fracties ondersteunen het coalitieakkoord zoals dat er nu ligt en beide fracties zullen het college ook blijven steunen tot er meer duidelijkheid is over nu verder", aldus Hendriks. 

Wethouder Eus Witlox: “Ik ben zeer teleurgesteld dat deze unieke samenwerking niet gelukt is”.

team meierijstad eus witlox

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal