foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wethouder opgestapt, reacties partijen

college1Meierijstad - Eus Witlox is opgestapt als wethouder van Meierijstad. Daarnaast legt hij zijn functie als partijleider van TEAM Meierijstad neer. Er zullen twee partijen voortkomen uit wat TEAM was. Wij vroegen om reacties van zowel coalitie- als oppositiepartijen. Je vindt deze onder 'lees meer'.

PvdA (coalitie)
Een donderslag bij heldere hemel kun je het niet noemen, de breuk binnen Team Meierijstad. Eerder al vertrok fractievoorzitter Janine Heisterkamp, nu leidt de breuk tot het vertrek van wethouder Eus Witlox. Toch verrast de breuk de coalitiepartners in het College van Meierijstad CDA, VVD en PvdA.

In het persbericht formuleert Team Meierijstad het als volgt: “De huidige fractie van Team Meierijstad gaat verder in twee afzonderlijke fracties. Doordat het vormen van één goed draaiende partij niet is gelukt, heeft initiator en mede-oprichter van Team, Eus Witlox, besloten dat hij niet verder wil in zijn rol van partijleider en wethouder. “ En verder: “De twee fracties binnen Team willen graag dat Eric van den Bogaard, namens hen, aanblijft als wethouder.” Volgens de partij “werkte de onderlinge chemie en samenwerking werkte onvoldoende. De 6 partijculturen, een nieuwe gemeente met een andere schaal, nieuwe vergaderstructuren en een boordevolle agenda verhinderden dat de onderlinge banden voldoende konden groeien.” Volgens het Brabants Dagblad vanmorgen ligt de scheidslijn tussen de twee nieuwe fracties vooral rond leden van het voormalige DORP/ABS uit Schijndel en DGS/BVT uit Sint-Oedenrode, het andere rond leden van DDB uit Veghel.

Stabiliteit
Voor PvdA-fractievoorzitter Sikko Oegema staat het handhaven van de stabiliteit van de coalitie voorop: “De coalitie moet zijn ingezette koers kunnen voortzetten.” Hij vindt het jammer dat “het wethouder Eus Witlox niet is gelukt zijn intenties in Meierijstad waar te maken.” De PvdA-voorman voegt daaraan toe dat “de PvdA zich constructief zal opstellen bij nieuwe besprekingen.” Vraag is naar wat er nu staat te gebeuren. Allereerst natuurlijk al rond de vraag of er een nieuwe politiek partij ontstaat met een eigen fractievoorzitter per partij. Verder of de coalitie in deze samenstelling het werk kan voortzetten. Het antwoord ligt nog helemaal open, spannend is het zeker.

D66 (oppositie)
Onontkoombaar. Dat TEAM uit elkaar valt verbaast me niet. We hebben de afgelopen 2 jaar zo vaak gezien dat zij het inhoudelijk niet met elkaar eens waren. Maar een splitsing van 5 -6 wijst wel op hele grote verschillen. En dat Witlox opstapt verrast me wel. Hij was de architect van Team Meierijstad. Voor hem persoonlijk is dit treurig. - Marrik van Rozendaal

CDA (coalitie)
"Ik vind het heel erg jammer wat er nu aan de hand is. Erg spijtig dat Team Meierijstad twee jaar lang kei hard gewerkt heeft om de mensen dicht bij elkaar te brengen maar dit blijkt nu niet succesvol. Dat is erg betreurenswaardig. Dat collega Witlox daar nu zijn conclusies uit trekt is erg vervelend. Voor hem persoonlijk maar ook voor het college. Het college heeft een prima samenwerking, inclusief Eus. Dat hij de handdoek in de ring gooit, om het zo maar te zeggen, is erg jammer. We zijn de hele ochtend geïnformeerd over het besluit van Witlox. We wachten even af hoe de twee verschillende fracties zich gaan vormen. Hier gaat ook een algemene ledenvergadering voor komen binnen Team Meierijstad. Hopelijk kunnen we daarna snel in gesprek met de huidige coalitiepartijen én de twee gelederen van Team. We hopen op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven." - Jan Goijaarts

Op de vraag of Goijaarts de splitsing had zien aankomen, antwoordt hij: "Het verrast je toch. We hebben natuurlijk gemerkt dat er heel hard gewerkt binnen de partij om de mensen dichter bij elkaar te krijgen. Dat gaat niet eens inhoudelijk om bepaalde dossiers maar om de onderlinge samenwerking tussen fractieleden. Dat er af en toe wat frustratie was, was wel duidelijk maar we hadden gehoopt dat we het vol zouden houden tot het einde van het termijn."

SP Meierijstad (oppositie)
De SP fractie heeft samen met HART, D'66 en Lijst Blanco het initiatief genomen om een extra raadsvergadering aan te vragen. De reden hiervan, is het feit dat de fractie van TEAM Meierijstad uiteen is gevallen en wethouder Witlox is opgestapt. De SP vindt dat de bevolking recht heeft om te weten, wat de gevolgen zijn voor de ontstane situatie? Hoe gaat het college de taken van wethouder Witlox verdelen? Hoe gaat de coalitie eruit zien? Zomaar een paar vragen die aan de orde zullen komen. Maar ook de vraag: Hoe kan het dat er nu twee partijen (opgesplitste fracties) in de coalitie zitten, die samen één wethouder hebben?.... Is de breuk bij TEAM verrassend te noemen? ..

Fractievoorzitter Ruud Merks hierover:

Bij het ontstaan van Team, was mijn eerste reactie : Als dat maar goed gaat. Zes verschillende partijen met allen hun eigen invalshoek en hun eigen belangen. En in de voormalige gemeente, stonden sommige partijen regelmatig lijnrecht tegenover elkaar? Kunnen die nu wel door één deur?

Je hoefde geen bril op te zetten om te constateren dat er de afgelopen twee jaar al verschillende haarscheurtjes ontstonden. Sommige raadsleden trokken hun eigen plan, om vervolgens weer tot de orde te worden geroepen. Het zou me niet hebben verbaasd als in deze raadsperiode een aantal raadsleden uit de fractie zouden stappen. Maar we waren wel verrast, dat de complete fractie is opgesplitst en zelfs een wethouder het veld heeft geruimd.

Het opsplitsen van een fractie en het opstappen van een wethouder doet het vertrouwen van de bevolking in de politiek (weer) geen goed. TEAM heeft aan zijn achterban, maar ook aan hun kiezers veel uit te leggen. Ze komen er waarschijnlijk niet mee weg, door simpelweg te suggereren, dat het alleen maar een “verstandshuwelijk” was. Wat was de oorzaak, waren er dan z'on grote politieke verschillen? Speelde er zaken op persoonlijk vlak?

HOE NU VERDER?
De coalitie is aan zet. Zij zullen zich moeten beraden of er voldoende steun is voor een solide coalitie? Hoe gaat het uitpakken, één wethouder namens twee partijen? Overigens ziet de SP fractie een extra wethouder niet zitten. Naast dat het inhoudelijk niet nodig is, zou dit ook grote financiële gevolgen hebben. Een extra wethouder kost al snel 100.000,- per jaar. Extra? Jazeker, want ex-wethouder Witlox blijft de komende jaren een riante wachtgeldvergoeding ontvangen.

wordt vervolgd....

Hart voor Schijndel (oppositie)
"De dag die je wist die zou komen", noem ik het maar. Maar het moment heeft ons verrast. Van begin af aan hebben wij geweten dat de eenheid van TEAM ver te zoeken was. Het is een fusiepartij van zes partijen, ze misten elke vorm van fundament. Dan kan je er op wachten tot dit gebeurt. Je weet waar partijen als Hart, D66 en PvdA etc. voor staan, TEAM was een verzameling. Dat is niet genoeg om lang succesvol te zijn. Het politiek fundament ontbrak naar onze mening. We hebben nu als Hart ook een besluit genomen hoe nu verder: het college moet over het vertrek van Eus openbaar uitleg en verantwoording gaan geven. Wij gaan als partij een extra raadsvergadering aanvragen. Wethouder Van den Bogaard is nu wethouder van beide partijen, daar gaan we zeker vragen over stellen. Wettelijk mag het, maar het is vreemd". - Laurens van Voorst

Tot nu toe hebben we nog niemand van coalitiepartij VVD kunnen bereiken voor een reactie. Er is ook geen statement via de website verschenen.

college1

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//