foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Herziening Zijweg Dungen – Tielse Hoeve in Schijndel

RuimtevoorruimteMeierijstad - Initiatiefnemer wil graag een Ruimte voor Ruimte woning realiseren op de hoek Tielse Hoeve-Woudseweg-Zijweg Dungen. Het plangebied is op dit moment braakliggend, maar ook in gebruik (geweest) als opslag van dakpannen en vergelijkbare (bouw)materialen. De begrenzing van het terrein bestaat voor het grootste deel uit coniferenhagen. Zowel vanuit de directe omgeving als vanuit de provincie en waterschap zijn er geen bezwaren te verwachten tegen het initiatief. Vandaar dat het plan als ontwerp in procedure kan worden gebracht. Het college van B&W van Meierijstad besluit het ontwerp-bestemmingsplan Zijweg Dungen-Tielse Hoeve te Schijndel ter inzage te leggen.

Ruimte voor ruimte
Een huis bouwen op het Brabantse platteland? Dat kan, via een bouwtitel van de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte. De provincie heeft de Ruimte voor Ruimte regeling aangepast, waardoor ook andere ontwikkelingen met Ruimte voor Ruimte kavels mogelijk worden.
tielsehoevehoekzijwegdungen
Ruimtevoorruimte


Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//