foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Koninklijke onderscheiding voor Nan Visser

nanvisser1Schijndel - De heer N. (Nan) Visser uit Schijndel ontvangt op maandag 22 april 2019 (2e Paasdag) een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich in de loop der jaren verdienstelijk gemaakt op diverse terreinen, zoals bij de stichting Schaapskooi in Schijndel, bij de vereniging Weidevogelgroep Schijndel, vrijwilliger bij het Brabants Landschap, stichting PUM en de vrijwillige brandweer. (Foto's: Gemeente Meierijstad)

Overzicht verdiensten:
2000 – heden: Bestuurslid en vrijwilliger bij stichting Schaapskooi Schijndel De Stichting Schaapskooi Schijndel zet zich in om cultuur- en natuureducatie mogelijk te maken over de identiteit van Schijndel. De waarden van de Schaapskooi zijn haar prachtige omgeving (natuurgebied Wijboschbroek en Smaldonken), een ensemble van bijzondere culturele gebouwen zoals een Vlaamse Schuur en Hop-est, en veeteeltschare met oude inheemse rassen schapen, koeien, kippen en honingbijen en een hopveld en groente/fruit/kruidentuin. Decorandus was tot 2016 bestuurslid en daarnaast hielp hij mee met de bouw- en inrichtingswerkzaamheden en bij de verzorging van de dieren, alsmede het onderhoud van gebouwen, percelen en (groen)elementen op de percelen. Niet in de laatste plaats op het hopveld naast de Schaapskooi, waar hop geteeld wordt. Decorandus steekt veel tijd in het geven van presentaties en uitvoeren van rondleidingen voor groepen bezoekers. Door deze rondleidingen kunnen kinderen, families, bedrijfs- en andere gezelschappen genieten en educatie ontvangen van een mooi en bijzonder ensemble.

1999 – heden: Voorzitter/vrijwilliger bij de vereniging Weidevogelgroep Schijndel e.o. De Weidevogelvereniging Schijndel e.o. werkt samen met vrijwilligers en boeren aan de instandhouding van de weidevogel-soorten die voorkomen op agrarisch grondgebied in en rond Schijndel. Tijdens het broedseizoen worden weidevogellegsels door vrijwilligers in zoekgroepjes opgespoord en gemarkeerd. Decorandus is enorm ervaren in het opsporen van nesten. Dat heeft hij ook bewezen door 2x het eerste Kievitsei en 1x het eerste Wulpenei van Brabant te vinden. In 2000 maakte hij deel uit van de Vliegende Brigade die hand en spandiensten uitvoerden op percelen waar nog geen vrijwilligers of te weinig aanwezig waren om de legsels te beschermen. In 2003 werd decorandus voorzitter van de Weidevogelvereniging. Deze functie heeft hij tot 2015 bekleed. Nu nog steeds zet decorandus zich actief in als vrijwilliger. Hij organiseert verschillende excursies. Daarnaast kan decorandus het niet laten om ook zelf in het veld aan weidevogel- bescherming te blijven doen want daar ligt toch zijn hart.

1999 – heden: Vrijwilliger bij het Brabants Landschap De organisatie Brabants Landschap staat voor natuurbescherming dichtbij huis. Niet alleen in eigen natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Met een kleine werkorganisatie en veel samenwerking, streven zij hun doelen na. In 1994 is Brabants Landschap gestart met het opzetten van een netwerk van vrijwilligersgroepen ter bescherming van weidevogels. Al ruim voor die tijd was decorandus actief in Noord-Holland met de bescherming van weidevogels. Als zoon van een koeienboer leerde hij het herkennen van het gedrag van de vogels en het vinden van hun nesten van zijn vader en door veel de polders in te gaan. Eenmaal verhuisd naar Brabant sloot hij zich in 1999 aan bij de Weidevogelgroep Schijndel. Decorandus bracht veel veldkennis mee uit het Noorden en kon daarmee andere vrijwilligers veel bijbrengen. Decorandus heeft veel tijd gestoken in het bezoeken en ‘overhalen’ van boeren om meer te doen dan alleen de nesten beschermen.

2003 – 2012: Vrijwilliger bij stichting PUM Netherlands Senior Experts PUM is een hulporganisatie, met als doel armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling van de sociale economie op vier contigenten. Decorandus heeft zich met uitgevoerde missies ingezet om de sectoren Stock Breeding (Veefokkerij), Animal Food Manufacturing (Productie van dierlijk voedsel) en Dairy Farming (Melkveehouderij met name melkkoeien) in diverse landen te verbeteren en daarmee heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan duurzame armoede- bestrijding. Hij heeft zijn kennis en ervaring willen delen met anderen en mede dankzij zijn adviezen en hulp heeft hij het mogelijk gemaakt bovengenoemde sectoren in diverse landen te verbeteren en te ontwikkelen. Decorandus heeft in totaal 23 missies uitgevoerd in Bulgarije, Roemenië, Algerije, Jordanië, Palestijnse Gebieden, Egypte, Rwanda, Zuid-Afrika, Sri Lanka en Peru.

1967 – 1996 Brandweerman bij de vrijwillige brandweer in Berkhout en daarna Schijndel Decorandus was als kaderlid actief, daarbij gaf hij leiding aan de leden van de vrijwillige brandweer. Hij was bevelvoerder bij het uitrukken en het voorbereiden van oefeningen. Hij was medeverantwoordelijk voor de inkoop van het materieel. Decorandus was een goede leraar en had veel kennis van zaken vooral op agrarisch gebied.

 nanvisser1
 nanvisser2
fDeel
56

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal