foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Coalitiepartners gaan samen met Team zes

rik compagneMeierijstad - CDA, VVD, PvdA en Team zes gaan verder als coalitiepartners. Zij hebben het vertrouwen in elkaar en in de goede samenwerking met elkaar uitgesproken. De coalitiepartners willen geen afbreuk doen aan het eerder opgestelde coalitieakkoord en coalitieprogramma. Samen zetten zij de schouders onder de ambities waar Meierijstad de afgelopen twee jaren al aan werkt. De uitkomst van de besprekingen liet enige tijd op zich wachten omdat er overeenstemming moest worden bereikt over onder andere de zesde wethouder: de coalitie wil verder met een college van B&W met 5 wethouders. Een andere consequentie van de vorming van deze coalitie is dat wethouder Eric van den Bogaard ervoor kiest zijn functie van wethouder niet voort te zetten. In overleg met de partijen zal gekeken worden naar het juiste moment hiervoor. De coalitiepartners spreken hun waardering uit voor de professionaliteit van wethouder Van den Bogaard en bedanken hem voor zijn inzet.(foto: Rik Compagne)


De coalitiepartners hebben na goed overleg met alle partijen gekozen verder te gaan met Team zes: de onderlinge chemie was hier meer aanwezig dan met Lokaal Meierijstad. Wethouder Van den Bogaard heeft aangegeven, aan de coalitie, niet aan te willen blijven als wethouder namens Team 6. De nieuwe kandidaat-wethouder namens Team 6 is de heer Rik Compagne. Hij zal zich in ieder geval buigen over de portefeuille in het sociaal domein (Wmo), voorheen de portefeuille van oud-wethouder Eus Witlox.

Om te kiezen voor géén zesde wethouder heeft de coalitie uitgebreid gesproken. De harmonisatie was een intensief proces waarbij al het beleid in korte tijd werd herzien. Het beleid dat werd voorbereid in de afgelopen twee jaren komt nu tegelijk aan in de fase van uitvoering.
Daarnaast heeft het college prominente posities ingenomen in regionale en landelijke commissies en netwerken, waarmee Meierijstad invloed kan aanwenden om ambities krachtiger te realiseren.  Deze zichtbaarheid is in het belang van inwoners, ondernemers en organisaties in Meierijstad.
Ook is nadrukkelijk gekozen voor het organiseren van nabijheid voor inwoners en ondernemers. Het werken met kernwethouders en ook díe zichtbaarheid bij inwoners en het dichtbij die burgers blijven is zorgvuldig afgewogen. Er zijn al behoorlijk wat Mijlpalen gezet en/of bereikt. Hierin is veel bereikt. Dat gegeven - gecombineerd met de geluiden van de oppositie en de maatschappij -brengen ons tot de conclusie dat het werkbaar is om door te gaan met vijf wethouders.
Om te komen tot een goede samenhang en verdeling binnen de portefeuilles zijn er gesprekken gevoerd. De definitieve verdeling is nog niet bekend, maar de coalitie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in een goede verdeling hierin.

Verklaring wethouder Van den Bogaard

CDA, VVD, PvdA en Team zes hebben aangegeven verder te gaan in een coalitie.
Dit besluit heeft als consequentie dat ik, hoewel ik dit betreur, heb besloten mijn functie van wethouder niet voort te zetten. In overleg met de partijen zal gekeken worden naar het juiste moment om de functie neer te leggen.

In eerste instantie heb ik steeds loyaliteit gevoeld naar de 11 fractieleden van Team Meierijstad, zoals we van start zijn gegaan in 2017. Ik betreur het dat er binnen Team Meierijstad een breuk is ontstaan. Gaandeweg het proces is voor mij toch de keuze voor één van de twee afgesplitste delen een rol gaan spelen. Beide partijen zijn – min of meer - elkaars concurrenten geworden en dat maakt het lastig om bij beide partijen mijn loyaliteit te leggen. Hoewel het een moeilijke keuze is, wil ik daarin mijn persoonlijke integriteit voorop stellen en open, eerlijk en transparant zijn. Mijn loyaliteit ligt bij de nieuwe partij Lokaal Meierijstad. Daarom aanvaard ik de consequenties.

Tot slot. Ik heb me graag ingezet voor de gemeente Meierijstad. Ik mag terugkijken op twee enerverende jaren, waarin veel is bereikt en we als college samen de schouders eronder hebben gezet.  De goede samenwerking in - en brede steun van - het college heb ik als zeer prettig en goed ervaren. Daar ligt het zéker niet aan. Ook in de gemeenteraad mag en mocht ik brede steun ervaren, met nadruk óók vanuit de niet-coalitie. Daarvoor zeg ik iedereen dank.

                                        eric van den bogaard         
 rik compagne
 
 
 
 
 
 
 

fDeel
6

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal