foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aanvraag voor aanleg openbare laadpaalplek

OpenbarelaadpaalbronnuonMeierijstad – Binnen de gemeente Meierijstad is het voor particulieren mogelijk via de gemeente een verzoek in te dienen voor het plaatsen van (openbare) laadpalen voor elektrische auto’s in zijn of haar directe omgeving. De gemeente Meierijstad heeft daarover een overeenkomst met de provincie Noord-Brabant gesloten voor de plaatsing van laadpalen. De gemeente Meierijstad wil initiatieven op gebied van duurzaam vervoer stimuleren en faciliteren. TVSchijndel onderzocht aan welke voorwaarden een particulier binnen Meierijstad moet voldoen voordat deze een aanvraag indient via de gemeente bij Nuon. Ook kreeg TVSchijndel antwoord op een aantal concrete vragen.

Voorwaarden
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?
• Als de aanvrager een elektrische auto heeft
• Niet op eigen terrein kan laden
• Er binnen 300 meter van het adres geen openbare laadpaal staat

Kosten
Welke kosten worden vergoed of worden voldaan door gemeente/provincie ? En betaalt de gemeente de bebording?
De verzoeker maakt geen kosten. Het rijk, de provincie en de gemeente dragen de kosten.De gemeente plaatst de bebording.

Aanleg
Moeten burgers dit zelf laten aanleggen?
De verzoekers hoeven niet bij te dragen of iets aan te leggen.

Openbaar
Moeten de laadpalen altijd voor iedereen toegankelijk zijn?
Ja. Deze worden ook officieel bekend gemaakt.

Handhaving
Hoe wordt omgegaan met handhaving als iemand zijn auto niet van de paal afhaalt?
Dit is niet handhaafbaar. Een elektrische auto mag geparkeerd staan op een laadpaalplek, ook als deze klaar is met opladen. Er zit geen tijdslimiet aan het laden bij een laadpaal. Zolang de stekker in de laadpaal zit, wordt er vanuit gegaan dat er elektriciteit geladen wordt.

Verzekering
Zijn de palen verzekerd bij bijvoorbeeld brand of vernieling?
De gemeente is geen eigenaar van de palen, dat is Nuon. Bij de gemeente Meierijstad is niet bekend of Nuon de palen hiertegen verzekeren.

Aanvraag
Wanneer en hoe particulieren dit kunnen aanvragen?
Je kunt de paal aanvragen bij Nuon via de website van de gemeente Meierijstad.

Openbarelaadpaalbronnuon

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal