foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eenmalig financiële ruggesteun voor centrummanagers

Citymanager2019harrievanherpenMeierijstad - De ambities en de opgave voor de centra in Meierijstad zijn groot. Om het gewenste toekomstbeeld te bereiken, stelt gemeente Meierijstad in 2019 eenmalig €100.000 extra ter beschikking. Deze middelen zijn bedoeld om het centrummanagement te ondersteunen bij het realiseren van de ambities uit de centrumvisie. Het budget is verdeeld onder de drie centrummanagement-organisaties. De verdeling is gemaakt in overleg met de organisaties en op basis van de benodigde actiepunten per kern. Hieronder vindt u een reactie van de wethouder en de drie betrokken centrummanagers. Foto: Harrie van Herpen, centrummanager Schijndel

Grote opgave
In de nieuwe centrumvisie is per centrumgebied aangegeven waar de unieke kwaliteiten per kern liggen en wat er nodig is om de centra aantrekkelijk maken en te houden. Een grote opgave voor de drie kernen met ieder haar eigen uitdagingen.
Wethouder Jan Goijaarts: "Er is werk aan de winkel om het gewenste niveau te krijgen en te houden. Ook de komende jaren hebben we elkaar hard nodig om deze stappen te kunnen zetten. Deze bijdrage zorgt voor een stap in de goede richting."

Harrie van Herpen, centrummanagement Schijndel: "Als City manager van Schijndel ben ik erg blij dat we samen met de centrum organisaties Sint Oedenrode en Veghel dit resultaat neer hebben kunnen zetten temeer dat wij als Schijndel nu de nieuwe centrumvisie op een professionele manier kunnen ondersteunen en uitvoeren." Van Herpen is sinds 1 februari 2019 City manager van Schijndel.
Dirk Lammers centrummanagement Veghel: "Deze bijdrage laat zien dat de gemeente de noodzaak ziet om structureel te investeren in de 3 centra van Meierijstad. Dit komt de leefbaarheid en aantrekkingskracht ten goede."
Pieter van de Kamp, centrummanagement Sint-Oedenrode: "Deze structurele bijdrage van gemeente Meierijstad is meer dan terecht."

Samenwerking bezegelen
Om de samenwerking te bekrachtigen, sluiten gemeente en de drie centrumorganisaties een samenwerkingsovereenkomst. In dit convenant worden de concrete prestatieafspraken opgenomen.
Citymanager2019harrievanherpen

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//