foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Herontwikkeling van winkelruimten met bovenwoningen naar wonen

HertogjanIlaan42googleaug2017Schijndel - Initiatiefnemer is voornemens de winkelruimten met magazijnen en drie zelfstandige bovenwoningen aan de Hertog Jan II-laan 40 t/m 42A te Schijndel te slopen en te vervangen door tien nieuwe gestapelde woningen. In het pand op nummer 42a was onder meer als winkelruimte hobbyspeelzaak Scrapsisters gevestigd dat onlangs bekend heeft gemaakt om te gaan stoppen. Conform het bestemmingsplan is wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ toegestaan onder voorwaarde dat het aantal wooneenheden niet toeneemt. Afbeelding: Hertog Jan II-laan, bron Google aug,2017

In geval van het voorgenomen initiatief neemt het aantal wooneenheden toe, waardoor het bestemmingsplan voor dit initiatief moet worden gewijzigd. De wijziging van bestemming 'Gemengd-1' naar de bestemming 'Wonen' is voorstelbaar aangezien de locatie zich buiten het centrum van Schijndel bevindt. De onttrekking van de winkelfunctie wordt hiermee niet als bezwaarlijk aangemerkt.

Welstandscommissie
Binnen het woningbouwprogramma is nog ruimte, waarbij enkele woningen voorzien in de sociale huurbehoefte. Initiatief dient nog aan de welstandscommissie te worden voorgelegd. Het college van B&W verleent onder voorwaarden in principe medewerking aan het slopen van twee winkelruimten met magazijnen en drie zelfstandige bovenwoningen aan de Hertog Jan II-laan 40 t/m 42A te Schijndel, waarbij deze panden vervangen worden door tien gestapelde woningen.
HertogjanIlaan42googleaug2017

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//