foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Open brief SP aan Woonmeij

spmeierijstad1Schijndel - Op hun website geeft de SP informatie hoe mensen huurbevriezing of huurverlaging aan kunnen vragen. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen Aedes (de koepelorganisatie) en de woningbouwcoöperaties. Tot hun grote verbazing weigert Woonmeij, de coöperatie in Schijndel, hieraan mee te werken. Bouwvereniging Woonmeij die er altijd trots op was een echte sociale bouwvereniging te zijn, laat haar huurders in de kou staan, aldus de SP. Met een gelegenheidsargument zegt de bouwvereniging niet mee te willen werken aan huurbevriezing of huurverlaging. Voor de SP reden om de bouwvereniging erop te wijzen dat ook in Meierijstad en Sint Michielsgestel de gemaakte afspraken wel uitgevoerd moeten worden. Onder ‘lees meer’ vindt u de open brief van de SP aan de directeur van Woonmeij.

Schijndel, 5 Mei, 2019

Geachte meneer Wonders,

Op het spreekuur van de SP Hulpdienst kwam een huurder van de bouwvereniging met een in onze ogen een zeer ernstige klacht. U bent niet van plan om de gemaakte afspraken in het Sociaal Huurakkoord na te komen.

In uw schrijven bevestigt u dat het Sociaal Huurakkoord de mogelijkheid geeft om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. Vervolgens schrijft u dat het op dit moment nog niet mogelijk zou zijn. Landelijke regelingen voor de invulling van deze maatregelen zouden nog uitgewerkt moeten worden.

In onze ogen maakt u gebruik van een gelegenheidsargument. Een argument wat ook nog eens onjuist is.

Corporatiekoepel Aedes en Woonbond hebben voor 2019 afspraken gemaakt over huurverlaging en huurbevriezing. In een gezamenlijk bericht wordt dit nog eens bevestigd. En huurverlaging of bevriezing kunnen prima binnen de huidige wettelijke regels. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat het corporaties vrij staat de afspraken over huurbevriezing en huurverlaging na te komen.

Wij gaan ervan uit dat u als sociale bouwvereniging de gemaakte afspraken in het Sociaal Huurakkoord alsnog gaat uitvoeren. Het zou de bouwvereniging sieren, om net als uw college in Veghel AREA, uw huurders actief gaat informeren over de mogelijkheid van huurbevriezing of huurverlaging.

In afwachting van uw antwoord met vriendelijke groet,

Tonnie Wouters
SP Hulpdienst
spmeierijstad1 
 

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal