foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Milo familiedag Limburg: spelend leren met ondersteunde communicatie

Stichtingmilo2018Schijndel - Kinderen met communicatief meervoudige beperkingen, hun ouders en dienstverleners kunnen op zondag 16 juni 2019 in Guttecoven (nabij Sittard) een kijkje nemen in de keuken van Stichting Milo uit Schijndel. Kinderen gaan met hun ouders of begeleiders aan de slag in pop-up KLIN© Ateliers. Ouders en dienstverleners, zoals persoonlijk begeleiders, hulpverleners, ondersteuners, behandelaars en leerkrachten krijgen in workshops inzicht in de wijze waarop Milo kinderen leert om initiatieven te nemen in communicatie. Hieronder leest u voor wie deze familiedag bedoeld is en vindt u informatie over het programma. U moet zich wel opgeven hiervoor (tot vrijdag 7 juni).

Stichting Milo
Stichting Milo richt zich op zorg en communicatieondersteuning aan mensen met stoornissen en beperkingen in het waarnemen en het verwerken, begrijpen en uiten van spraak, schrift en gebarentaal. Het niet of nauwelijks spreken gaat vaak samen met een combinatie van stoornissen en beperkingen. Deze kunnen voortkomen uit een ziekte (bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking) of een erfelijke aandoening (zoals het syndroom van Down, Rett, Angelman, Prader-Willi of Cerebrale Parese). Voor deze mensen bieden communicatie ondersteunende voorzieningen toegang tot informatie, communicatie, taalverwerving en leesvaardigheid.

Over de Milo Familiedag
Door zien en samen beleven gaat u 'aan den lijve' ervaren wat Ondersteunde Communicatie (OC) kan betekenen. Door deze intensieve kennismaking kunnen de deelnemers op één dag inzicht krijgen in de wijze waarop OC het best kan worden ingezet voor de communicatie met hun kind(eren). Denk hierbij aan het inzetten van OC bij voorlezen, muziekbeleving, beweging en bij dagelijkse routines zoals verzorging, eten, drinken, plannen maken en aanpassen, op bezoek en op vakantie gaan.

Werkwijze van Milo en de toepassing van OC
Communiceren doe je niet in je eentje. Dat geldt ook voor communiceren met hulpmiddelen. Een passende inzet van OC betreft zowel het kind als alle betrokken communicatiepartners. Deze dag is vooral bedoeld voor kinderen, ouders en dienstverleners die kennis willen maken met de werkwijze van Milo en de toepassing van OC.

Voor wie
Milo nodigt kinderen uit met twee begeleiders uit hun woon- en leefomgeving, zoals ouders, oma, opa, persoonlijk begeleider, behandelaar of leerkracht. Ouders kunnen hun kinderarts, revalidatiearts, logopedist, orthopedagoog, leerkracht en/of andere professional attenderen op deze Milo Familiedag in Limburg.

Zij kunnen deelnemen aan het aparte dagprogramma voor ouders en dienstverleners of als één van de begeleiders in het programma voor ouders met hun kind. Het is ook mogelijk om alleen vanaf 16.00 uur deel te nemen aan de netwerkborrel en kennis te maken met Milo.
Bent u niet betrokken bij een kind dat is aangemeld voor deze dag en wilt u ook deelnemen, dan bent u van harte welkom voor het programma voor ouders en dienstverleners.

Programma (incl. speeddates en netwerkborrel)
Het vergroten van communicatiemogelijkheden van kinderen die niet of nauwelijks spreken, staat centraal. Milo werkt met belevingsthema's die de kapstok vormen voor het spelenderwijs leren van begrippen en voor het leren inzetten en inrichten van OC. De belevingsthema's, de ankers, worden ingezet om de best passende communicatie ondersteuning voor het kind en diens sociale netwerk te vinden én verder te ontwikkelen.
Beleven en herbeleven stimuleert en verankert de betekenisverlening door kinderen. Ankergestuurd werken vormt dan ook het hart van de behandelprogramma's van Milo. Het KLIN© programma, het voor- en vroegschoolse educatie programma dat is uitgewerkt door Stichting Milo, vindt plaats in een KLIN© Atelier, een aangepaste speel- en leeromgeving die voor elk kind passend kan worden ingevuld. Voor deze Milo Familiedag worden twee pop-up KLIN© Ateliers ingericht met spelmaterialen, communicatie ondersteunende hulpmiddelen én begrippen die in het teken staan van het anker 'Kijk eens naar mijn familie' en het anker 'Kom koken in onze keuken'.
Kinderen en hun ouders maken spelenderwijs kennis met ankergestuurd werken en het inzetten van OC in de workshop 'Startactiviteit Ankerthema' en de workshop 'Spelen in het pop-up KLIN© Atelier'.
Dienstverleners en ouders die zonder hun kind komen starten met de workshop 'Kennismaken met KLIN©'. Daarna gaan ze aan de slag met spel- en OC materialen die je kunt gebruiken om communicatie in spelactiviteiten mogelijk te maken, uit te lokken en te initiëren. Of ze gaan zich onderdompelen met OC en ervaren hoe je OC kan inzetten, als ouder, binnen je werk als pedagogisch medewerker of als leraar binnen verschillende lessen in de klas.
Na de workshops krijgen deelnemers de gelegenheid om in de vorm van speeddates van 15 minuten in kleine groepjes in te zoomen op specifieke aandachtsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan een gebarenlesje, beweeg-, muziek- en interactief voorleesactiviteiten en het plaatsen van foto’s en filmpjes in een iPad app voor OC. En deelnemers kunnen met Milo in gesprek gaan over mogelijkheden van ondersteunde communicatie voor hun kind, over de samenwerking met dienstverleners die betrokken zijn bij Milo-cliënten en over de wijze waarop zelfstandig gevestigde dienstverleners zich kunnen verbinden aan Milo als behandelaar OC.
Het programma wordt afgesloten met een netwerkborrel met een doorlopende beeldimpressie van de dag.

Meer informatie
De Milo Familiedag Limburg wordt gehouden bij Odigos OACE (Odigos Activiteitencentrum), Kerkstraat 29, 6143 BB Guttecoven (Sittard-Geleen). Deelname is gratis. Bij aanmelding bestelt u desgewenst u voor €7,50 p.p. een lunchpakket. Aanmelden kan tot vrijdag 7 juni 2019. Uitgebreide informatie over het programma en het aanmelden staat op stichtingmilo.nl-limburg2019.

milofamiliedaglimburg16062019
Stichtingmilo2018

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//