foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Donderdag verkiezing in Nederland voor Europees Parlement

Europeseverkiezingen23mei2019Lidstaten EP / Nederland / Meierijstad - Op donderdag 23 mei 2019 vindt de verkiezing plaats van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Niet alle aangesloten landen organiseren de verkiezing op dezelfde dag. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Het tegenwoordige Europees Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten (zie kaartje hieronder). Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. Hieronder vindt u achtergrondinfo over de werkwijze van het Europees Parlement (EP), welke fracties er in het EP zitten, wat de taken zijn, welke informatie binnen Meierijstad toegankelijk is en een overzicht van de Schijndelse stemlokalen. Maak gebruik van het inmiddels 100 jaar kiesrecht!

Kiesraad schrapt 7 partijnamen uit register Europees Parlement
De Kiesraad heeft op 13 mei 2019 besloten om 7 namen van politieke partijen te schrappen uit het register voor de Europees Parlementsverkiezing. Ook zijn bijbehorende logo's van deze partijen geschrapt, voor zover van toepassing. Deze partijen hebben geen (geldige) kandidatenlijst ingeleverd voor de komende verkiezing op 23 mei en worden daarom geschrapt.
De betreffende partijlijsten staan inmiddels niet meer op de papieren versie van de verspreide kandidatenlijsten.
Het gaat om de volgende partijnamen: 30 - Liberaal Democratische Partij | 38 - Artikel50 | 42 - ikkiesvooreerlijk.eu | 44 - Anti EU(ro) Partij | 50 - IQ, de Rechten-Plichten-Partij | 53 - Aandacht en Eenvoud | 57 - PVAZ (Partij Voor Alle Zaken).

Historie Europees Parlementsverkiezing in vogelvlucht
De Europees Parlementsverkiezing vond voor het eerst plaats in 1979. In dat jaar bestond het Europees Parlement nog uit 410 leden, afkomstig uit 9 EGlidstaten (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, Ierland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken). Het tegenwoordige Europees Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. Hieronder vindt u een actueel kaartje met alle huidige lidstaten.

Overzicht fracties
De volgende fracties hebben zitting in het Europees Parlement (incl. afkorting)
• Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (fractie) (ALDE)
• Europa van Naties en Vrijheid (ENF)
• Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD)
• Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)
• Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
• Fractie Europese Volkspartij (EVP)
• Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)
• Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA)
• Niet-ingeschrevenen (NI)

Fracties
Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen. Er zitten op dit moment acht fracties in het Europees Parlement. Daarnaast is er nog een groep 'niet-ingeschrevenen'.

Parlementaire commissies
Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden.

Taken EP
De belangrijkste taken van het Europees Parlement zijn wetgeving: het vaststellen van Europese wetten, samen met de Raad van ministers (op sommige terreinen heeft het parlement meer invloed; op andere minder). Daarnaast ook de begroting: het vaststellen van het budget van de Europese Unie, samen met de Raad van ministers. En tot slot de controle: het Europees Parlement controleert de activiteiten van de Europese Unie.
Het Europees Parlement kan de benoeming van de Europese Commissie en haar voorzitter goed- of afkeuren, en kan de Europese Commissie ook tussentijds ontslaan.
Het Europees Parlement benoemt de Europese Ombudsman. De ombudsman behandelt klachten over het optreden van Europese instellingen waar burgers, bedrijven en instellingen de dupe van zijn. Europarlementariërs kunnen ook zaken bij de Ombudsman aankaarten.

> Meierijstad

Kandidatenlijsten in braille
De stempassen zijn in de gemeente Meierijstad verspreid op 26 april. De kandidatenlijsten werden op 10 mei 2019 verspreid. Vanaf 10 mei liggen deze kandidatenlijsten in braille bij de receptie van het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel en bij de nevenvestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode.

Verkiezingskrant
Voor deze Europese verkiezingen is er een speciale verkiezingskrant uitgebracht. Deze is verkrijgbaar bij het gemeentehuis en de nevenvestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode. De verkiezingskrant is ook online te vinden op
meierijstad.nl.
De verkiezingskrant in gewone taal kunt u lezen via deze link.

Stemlokalen in de gemeente Meierijstad?
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u in 42 stemlokalen binnen de gemeente Meierijstad uw stem uitbrengen. Een overzicht van alle stemlokalen vindt u op meierijstad.nl-stembureaus EP 2019.
De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
In Schijndel zijn dit:

• Voormalig gemeentehuis Schijndel, Markt 20, Schijndel
• Mgr. Bekkershuis, Deken Baekersstraat 83, Schijndel
• Sportcomplex De Dioscuren, Bunderstraat 6b, Schijndel
• Basisschool De Regenboog, Hertog Jan II laan 58, Schijndel
• Sociaal Cultureel Centrum de Vink, Hoevenbraaksestraat 28, Schijndel
• Dorpscentrum De Schakel, Eerdsebaan 1, Wijbosch
• Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9, Schijndel
• Sociaal Cultureel Centrum de Kajuit, Houtstraat 14, Schijndel
• Basisschool De Vossenberg, Jan van Amstelstraat 36, Schijndel
• De Heerenmeester, Boschweg 120, Schijndel

Hoe kunt u uw stem uitbrengen?
1. U gaat zelf stemmen
• U gaat naar een stemlokaal binnen de gemeente Meierijstad.
• U neemt uw stempas en uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Om uw stem uit te brengen mag uw identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn.
2. U wilt in een andere gemeente uw stem uitbrengen.
Wilt u stemmen in een andere gemeente binnen Nederland? Vraag dan een Kiezerspas aan. Het formulier hiervoor vindt u op www.meierijstad.nl/verkiezingen. Een schriftelijke aanvraag moest uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen.
3. U wilt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.
U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit de gemeente Meierijstad machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De kiezer die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau.
Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Vraag dan schriftelijk een volmacht aan. Het formulier hiervoor vindt u op onze website www.meierijstad.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag moest uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen.
• De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen.
• De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
4. U wilt vanuit het buitenland uw stem uitbrengen?
Bent u op 23 mei 2019 tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht (zie hierboven) of per brief.

Wanneer wordt de (voorlopige) uitslag bekend gemaakt?
De (voorlopige) uitslagen mogen niet eerder bekend worden gemaakt dan dat de stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten om zo de verkiezing in andere landen niet te beïnvloeden. De bekendmaking van de (voorlopige) uitslag in de gemeente Meierijstad wordt op zondag 26 mei 2019 na 23.00 uur op de gemeentelijke website geplaatst.

Meer informatie over Nederlandse parlementsleden
Meer informatie over de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement vindt u op de website van de gemeente Meierijstad en op de website van de Kiesraad.

Meer informatie
Officiële website van het Europees Parlement.

Verkiezingskranteuropeseverkiezingen2019
Europeseverkiezingenelkestemtelt
Lidstateneuropeseuniebroneuropanu
Bron kaartje: Europa-nu
Europeseverkiezingen23mei2019

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal