foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Verplichten gratis drinkwater op festivals?

Tijdelijkewatervoorzieningghor2019Meierijstad - Raadslid Oegema (PvdA) had eind vorige maand vragen gesteld aan het college van Meierijstad over de vrije drinkwaterverstrekking op festivals met als invalshoek dat Meierijstad het gezondheidsbeleid hoge prioriteit heeft gegeven, een gemeente die vele festivals rijk is. Is het college met de PvdA van mening dat vrije drinkwaterverstrekking in lijn ligt met haar eigen beleid en is zij bereid het vrij verstrekken van drinkwater als voorwaarde te stellen bij vergunningverlening bij festivals? Een en ander ook in combinatie met warm en extreem weer. Twee weken later ontving hij antwoord van het college. U vindt hieronder de geformuleerde antwoorden op de twee gestelde vragen wat erop neerkomt dat het college het niet als een voorwaarde gaat formuleren voor festivalorganisaties maar uitgaat dat de diverse daarvoor verantwoordelijken de goede keus maken.

1. Is het college met de PvdA van mening dat vrije drinkwaterverstrekking in lijn ligt met dit beleid?
Reactie
Het college onderschrijft het belang van gezondheid, ook van die van festivalgangers. Voldoende en goed drinkwater maakt hier onderdeel van uit. Of het drinkwater vrij dan wel tegen betaling beschikbaar is tijdens een festival vinden we een zaak van de organisator en is sterk afhankelijk van de situatie. Bij de commerciële festivals kan verkoop van water voor inkomsten zorgen als onderdeel van de drankvoorziening. Bij andere festivals speelt dit wellicht niet en kunnen er gratis watertappunten aanwezig zijn.
Een geheel ander punt is de beschikbaarheid van drinkwater in geval van warm/extreem weer.
Bij de grote festivals, zoals ook afgelopen editie van Paaspop, heeft de gemeente elke dag samen met de organisatie, politie en medische dienst stilgestaan bij de vraag of de temperatuur niet zodanig is dat gratis verstrekken noodzakelijk is. Hierbij wordt de volgende afweging gemaakt:
• Mensen zijn over het algemeen zelfredzaam
• Is de temperatuur dermate hoog dat het Nationaal Hitteplan van kracht wordt. In dat geval adviseert de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) over de noodzaak ervan
• Er is water (tegen betaling) verkrijgbaar op het hele terrein
• Er is bij de EHBO altijd (gratis) water beschikbaar indien mensen dit nodig hebben
Bij het afgelopen Paaspopfestival is er geen enkel hulpcontact geweest bij de EHBO die uitdrogingsverschijnselen/te weinig drinken klachten had.
Dit beleid geldt voor de (grote) festivals waarbij de gemeente ook daadwerkelijk aanwezig is in het CMT (= Crisis Managementteam waarbij de overheid: politie en gemeente, aansluit en de regie overneemt). Dit is aan de orde bij Paaspop, 7th Sunday, Harmony of Hardcore en Vudel.
In geval van (te verwachte) warm/extreem weer stuurt de gemeente informatie mee bij de vergunning danwel voor aanvang van het festival: Warme weersomstandigheden. Deze info komt van de GHOR, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

2. Is het college bereid het vrij verstrekken van drinkwater als voorwaarde te stellen bij vergunningverlening bij festivals?
Reactie
Uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat het college van B&W het vrij verstrekken van drinkwater niet als voorwaarde gaat stellen. Zij vindt dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd voor de beschikbaarheid van drinkwater bij extreem weer bij de festivals.
Tijdelijkewatervoorzieningghor2019

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal