foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Onderzoek naar Europese subsidie per inwoner Nederlandse gemeente

EuropesesubsidiepernederlandsegemeentebronnosHilversum(bron NOS) In de aanloop naar de verkiezingen van het Europees Parlement (in Nederland aanstaande donderdag 23 mei) heeft het bureau Erac op verzoek van de NOS een onderzoek verricht welke provincies de afgelopen vijf jaren (verkiezingstermijn) het meest hebben geprofiteerd van de beschikbare Europese subsidies en daarnaast per gemeente in kaart gebracht de subsidiehoogte per inwoner. In een gemiddelde Nederlandse gemeente wordt 60 euro Europees subsidiegeld per inwoner binnen gehaald. Op het bijgevoegde kaartje wordt in de rode gemeenten minder opgehaald, in blauwe meer. De gemeente Meierijstad blijkt boven het benoemde gemiddelde per inwoner te ontvangen, namelijk 93 euro. De subsidie heeft volgens het geboden overzicht in Meierijstad 243 nieuwe banen opgeleverd. Kaartje: bron NOS/bureau Erac

Nederland en provincies
Groningen profiteert het meest van Europese subsidies, Friesland en Drenthe het minst. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in de provincie Groningen kregen in de afgelopen vijf jaar samen meer dan vijfhonderd euro per inwoner aan Europese subsidies toegekend. Dat is vier keer zoveel als in Friesland, aldus de informatie van de NOS op haar website naar aanleiding van een analyse van adviesbureau ERAC.
Nederland ontving tot nu 4,9 miljard euro aan subsidies voor projecten uit de Europese begroting 2014-2020. Dit kwam terecht bij zo'n 11.000 organisaties en leverde naar schatting 107.000 banen op. Nederland betaalt op dit moment zo'n 7 miljard euro per jaar aan de EU, dat is ongeveer 400 euro netto per persoon.
Europesesubsidiepernederlandsegemeentebronnos

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//