foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente Meierijstad waarborgt kwaliteit bedrijventerreinen

Meierijstadbanieren2Meierijstad - De bedrijventerreinen staan garant voor meer dan 50% van de banen in Meierijstad. Uit onderzoek blijkt dat de terreinen nu al bovengemiddeld scoren ten opzichte van die in de regio. En het bedrijfsleven beoordeelt het vestigingsklimaat van Meierijstad een 7,7 gemiddeld als ruim voldoende. Dat wil gemeente Meierijstad graag zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. Hiervoor is een bedrijventerreinenvisie opgesteld. In de visie en de bijbehorende uitvoeringsagenda staat waarop de gemeente moet inzetten om de bedrijventerreinen van hoge waarde te houden.

Wethouder Jan Goijaarts: “De economie in Meierijstad groeit sterk. Bedrijven melden zich volop met investeringsplannen. Hier willen we goed op inspelen. Deze visie en (door)ontwikkelstrategie zijn dan ook onontbeerlijk. Ze zorgen ervoor dat bestaande bedrijven in Meierijstad willen blijven en nieuwe zich hier willen vestigen.” Om te zorgen dat er voldoende bedrijfsgrond beschikbaar blijft, die aansluit op de vraag, wordt niet alleen gekeken naar het ontwikkelen van nieuwe gronden, maar juist ook naar het optimaal benutten van bestaande grond.

Samen met een groot aantal ondernemers is gekeken waaraan zij behoefte hebben en wat er nodig is om de bedrijventerreinen up-to-date te houden. De komende jaren wordt ingezet op een aantrekkelijk vestigingsklimaat onder andere door het verbeteren van de mobiliteit. Daarnaast werkt de gemeente aan het kwaliteitsbehoud van de bestaande terreinen, uitbreidingsruimte voor lokale bedrijvigheid en milieuruimte voor zwaardere bedrijvigheid.

Het college van burgemeester en wethouders legt de bedrijventerreinenvisie en de uitvoeringsagenda ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Meierijstadbanieren2

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//