foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Opheffing Stichting Koeveringse Molen

Stichting Koeveringse Molen 2016Sint-Oedenrode - Het bestuur van de stichting Koeveringse Molen maakt bekend dat zij tot haar spijt heeft moeten besluiten tot liquidatie van de stichting. Ruim 10 jaren zijn plannen gemaakt tot herbouw van de in 1944 door oorlogshandelingen vernielde molen op hét driegemeentenpunt van de fuserende gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Met diverse partijen is overleg gevoerd over de herbouw, echter zonder het gewenste resultaat. Volgens het bestuur heeft het aan ambitie en inzet van de vrijwilligers niet gelegen. Er is veel tijd en energie is geïnvesteerd in het maken van plannen, bestuurlijk en ambtelijk overleg, het werven van fondsen en subsidies. Steeds bleek dat de financiering en exploitatie van een herbouwde molen de grote struikelblokken waren. Een en ander door het gebrek aan belangstelling van de zijde van het bedrijfsleven.

Stuurgroep Vlagheide
In het kader van het Intergemeentelijk Masterplan Vlagheide werd in 2008 een rapport opgesteld met het doel te komen tot herbouw van de Koeveringse Molen. Dit rapport werd aangeboden aan de Stuurgoep Vlagheide. In deze stuurgroep waren de provincie en de drie gemeenten Schijndel , Veghel en Sint-Oedenrode vertegenwoordigd. Het toen bestaande enthousiasme over de voorgenomen herbouw leidde tot de oprichting in 2009 van de stichting Koeveringse Molen. Deze stichting heeft naar eigen zeggen in de loop van de laatste (bijna) 10 jaren enorm veel werk verzet.

Geen belangstelling bedrijfsleven
Om uit de impasse te geraken is nog een poging ondernomen om af te zien van de traditionele herbouw door een futuristische molen te construeren met een bezoekerscentrum het als thema voedsel en duurzaamheid. Daarvoor was steun van de zijde van het bedrijfsleven nodig. Overleggen daarover hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.

Goed doel
Het bestuur is de vrijwilligers, donateurs, sponsors, adviseurs en allen die direct of indirect hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting zeer erkentelijk. Het bestuur gaat een goed doel kiezen voor het geld dat vrijkomt.
Koeveringsemolenanno1944
Stichting Koeveringse Molen 2016


Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal