foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Geen principemedewerking voor Ruimte-voor-Ruimte woning

Meierijstad banierenMeierijstad / Schijndel - Een initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het mogelijk maken van een Ruimte-voor-Ruimte woning aan de Olieeindsestraat 8 in Schijndel. In het bestemmingsplan 'Landelijk gebied' dat van toepassing is heeft de locatie de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschap'. De planlocatie is gelegen tussen twee paardenhouderijen van de initiatiefnemer die middels een aanduiding in het bestemmingsplan aan elkaar zijn gekoppeld.

Het planinitiatief ligt in een gebied dat de provinciale Verordening Ruimte aanmerkt als 'gemengd landelijk gebied'. Binnen deze bestemming is het mogelijk om met een Ruimte-voor-Ruimte titel een woning op te richten onder bepaalde voorwaarden. Zo dient er sprake te zijn van 'aanzienlijke milieu- en ruimtelijke kwaliteitswinst', en 'goede landschappelijke inpassing van de te bouwen woning is verzekerd'.
Door een woning te bouwen op de gewenste planlocatie is er geen sprake van een aanzienlijke kwaliteitswinst. Daarbij wordt het oprichten van een Ruimte-voor-Ruimte woning als niet passend beoordeeld in het landschap op de gewenste locatie.


Het college verleent geen principemedewerking aan het oprichten van een Ruimte-voor-Ruimte woning aan de Olieeindsestraat 8 in Schijndel.
Meierijstad banieren

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal