foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Herontwikkeling autobedrijf aan de Boschweg tot appartementen

Boschweg160bronGooglejuli2016Meierijstad / Schijndel - Er is een principeverzoek ingediend bij de gemeente Meierijstad voor een initiatief aan de Boschweg 160 in Schijndel. Op de locatie vlakbij de kruising Boschweg met de Gasthuisstraat is momenteel een autobedrijf gevestigd. De initiatiefnemer zou graag zijn huidige autobedrijf verplaatsen en de bestaande locatie herontwikkelen met appartementen. Herontwikkeling op de locatie van bedrijvigheid naar wonen is voorstelbaar, aldus de gemeente Meierijstad. Herontwikkeling van de locatie kan een kwaliteitsverbetering opleveren. Belangrijk is echter hoe deze wordt vormgegeven. Foto: Boschweg 160, bron Google juli 2016

Onder voorwaarden medewerking
De stedenbouwkundige inpassing tezamen met het programma zijn hoofdzakelijk bepalend of de gewenste ontwikkeling van appartementen passend is. Hiervoor dient de initiatiefnemer eerst een beeldkwaliteitsplan te maken.
Het college verleent onder voorwaarden medewerking aan het herontwikkelen van een autobedrijf naar woningen aan de Boschweg 160 in Schijndel.
Boschweg160bronGooglejuli2016

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal