foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Raad van Verbeelding geeft Meierijstad reflectie op toekomst

FlorisvanalkemaderijksbouwmeesterbrontwitterMeierijstad - De eerste bijeenkomst van de Raad van Verbeelding op maandagavond 24 juni jl. werd afgetrapt met een persoonlijke boodschap op film van Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. De Raad van Verbeelding verkent de mogelijkheden voor Meierijstad en inspireert om te komen tot een strategische ontwikkelkoers voor de periode 2020-2050. Het resultaat moet de inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen en bestuur van Meierijstad inspireren en prikkelen om hier samen verder aan te werken. De Raad van Verbeelding wordt daarom gevraagd ook na te denken om hun eindproduct 'Meierijstad 2050' op inspirerende wijze vorm te geven. Hieronder kunt u onder andere lezen wie in de Raad van Verbeelding zitting nemen. In de programmabegroting 2019 is €50.000 beschikbaar voor zowel de Raad van Verbeelding als het eindproduct dat medio 2020 beschikbaar moet komen. Dat laat het college in een brief aan de gemeenteraad weten. Foto: Floris van Alkemade Rijksbouwmeester, bron Twitter

Buiten de gebaande paden
De Raad van Verbeelding is samengesteld uit - bij de streek en/of Meierijstad - betrokken nationale persoonlijkheden die in staat zijn om objectief een professionele en verbrede visie te geven op een toekomst voor de gemeente Meierijstad. Daarbij is gekeken naar een goede balans in leeftijd, alsook een balans in de invalshoeken-perspectieven-domeinen die zij vanuit hun expertise inbrengen.
Deze Raad van Verbeelding is een groep die durft te experimenteren, lange termijn denkt, agendeert en strategisch verrassende verbanden ontwikkelt. Verbeelden betekent dat je buiten de gebaande paden durft te treden en nieuwe elementen in het spel brengt.

Grote vragen
Een Raad van Verbeelding buigt zich over de grote vragen die onze generatie op zich af ziet komen en inspireert om te komen tot een strategische ontwikkelkoers voor de periode 2020-2050. Het resultaat moet onze inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen en het bestuur van Meierijstad inspireren en prikkelen om hier samen verder aan te werken.

Raad van Verbeelding Meierijstad
- Floris Alkemade, rijksbouwmeester (voorzitter)
- Winy Maas, innovatie-architect
- Hella van der Wijst, televisiepresentatrice, verslaggeefster, programmamaker
- Egbert van Acht, voormalig CEO Personal Health Businesses & Executive
- Herna Verhagen, CEO PostNL
- Daan Roovers, filosoof en in 2019/2020 ‘Denker des Vaderlands’
- Beyza Unal, connecting kids - scholier voortgezet onderwijs VWO-4

Reflectie op eindconcept Strategische Ontwikkelkoers 2020-2050
- Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (reflectie op het eindconcept RvV)

Participatie inwoners Meierijstad
Op een later moment participeren ook de inwoners, ondernemers en organisaties/instellingen van Meierijstad.

1e uitnodigingsbrief van voorzitter Alkemade
Op 13 juni stuurde Floris Alkemade, voorzitter Raad van Verbeelding onderstaande brief aan de leden van de nieuwe Raad van Verbeelding

'In dreams begins responsibility' Yeats
Op 1 januari 2017 werd Meierijstad ingesteld. Trotse, van oudsher onafhankelijke gemeentes werden in een nieuw samenwerkingsverband gebracht als onderdeel van een fusiegemeente met inmiddels ruim tachtigduizend inwoners.
Het bijbehorende bestuurlijk en administratief transformatieproces verloopt daarbij volgens gereguleerde organisatorische principes. Voor de bewoners van Meierijstad, die zich vaak heel nauw verbonden voelen met de identiteit en geschiedenis van hun historische kern, is er nog een heel ander proces nodig. Veel mensen zien het opgaan in een fusiegemeente niet als een keuze maar als een opgelegde structuur die nog veel vragen en argwaan oproept. Het gedeelde lot als bron van zorg.
Deze zorg is goed te begrijpen en toont betrokkenheid. De identiteit van de woonomgeving raakt aan de kern van ons bestaan en laat zich niet zomaar in een ander daglicht plaatsen. Maar terugkijkend in de geschiedenis zien we voortdurend herschikkingen in bestuurlijke structuren en verbanden. De identiteit van onze omgeving is beweging, iedere traditie is ooit begonnen als verandering.
Het kost ons doorgaans weinig moeite om met een zeker verlangen naar het verleden te kijken maar evolutie kent alleen een naar voren gerichte ontwikkelingsrichting; in het licht van de grote vragen die onze generatie op zich af ziet komen zullen we in staat moeten zijn om een verlangen naar de toekomst op te wekken. Iets dat om verantwoordelijkheidsbesef maar daarnaast vooral ook om samenwerking en verbeeldingskracht vraagt.
Vanuit die gedachtegang wil de Raad van Verbeelding de mogelijkheden van het nieuwe samenwerkingsverband van Meierijstad verkennen; op zoek naar het verbeelden van de mogelijke winst en de gewonnen kracht van deze ruimtelijke structuur. In onze hedendaagse maatschappij wordt aan meetbare economische factoren zoveel zeggingskracht toegedicht dat ze ook beslissingen met invloed ver buiten het eigen domein lijken te rechtvaardigen. Vanuit zijn aard en opzet kan de Raad van Verbeelding zich op het onterecht veronachtzaamde gebied van de minder makkelijk meetbare winst richten. Het domein waar sociaal-maatschappelijke vragen integraal en over een lange termijn en in een ruimtelijke context bekeken kunnen worden.
Goedbeschouwd is de opgave aan onze generatie vrij eenvoudig samen te vatten: alle mechanismes waarbij we interen op fossiele voorraden, natuurwaarden of maatschappelijk kapitaal zijn niet vol te houden; voedsel- en energieproductie, het gebruik van grondstoffen zullen in gesloten kringlopen georganiseerd moeten worden. Een fundamentele transitie waarbij niet de technische maar de solidariteitsvragen de kern zullen vormen. Grote vragen waar juist de schaal van een regionaal samenwerkingsverband als dat van Meierijstad een verrassend effectief schaalniveau zou kunnen vormen.
Ik nodig u graag uit voor de eerste bijeenkomst van de Raad van Verbeelding op maandag 24 juni om hier verder over te reflecteren en zou u als voorbereiding daarop willen vragen om vanuit uw eigen achtergrond en expertise na te willen denken wat volgens u de Raad als taakopvatting zou moeten hanteren. Wat willen we agenderen, vertellen en mogelijk maken?

Floris Alkemade

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal