foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Pilot project doorstroom van vso naar Beschut Werk

BeschutaandebakuitsneeMeierijstad - Sommige leerlingen van het speciaal onderwijs hebben bij schoolverlaten arbeidsvermogen, maar hebben veel begeleiding of aanpassing op de werkvloer nodig om ook daadwerkelijk aan het werk te kunnen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om voor deze doelgroep de voorziening Beschut Werk in te zetten. Ondernemersraden van sociale werkplaatsen riepen in 2017 op tot ondertekening van het manifest daarover. Echter, de overgang van het vso (voortgezet speciaal onderwijs) naar Beschut Werk is in de praktijk vaak lastig te realiseren. Leerlingen hebben vaak veel meer begeleiding nodig dan op een beschutte werkplek gerealiseerd kan worden. In de regio Noordoost-Brabant is daarom een pilot-programma ontwikkeld dat een optimale doorstroom van vso naar Beschut Werk mogelijk maakt.

Partners in dit project zijn IBN, Gemeente Meierijstad, UWV, UniK en Hub Noord-Brabant. Wethouder Roozendaal reikte vorige week zes certificaten uit aan leerlingen in Veghel. Daarnaast ondertekende hij het convenant waarmee de gemeente zich verbindt aan dit project. Lesco (Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs) meldt dit ook op haar website.

Maatwerk programma
In een driejarig traject maken leerlingen van Hub Noord-Brabant kennis met IBN, één van de regionale werkbedrijven in de arbeidsmarktregio. De leerlingen bezoeken een schooljaar lang één dagdeel in de week in groepsverband de verschillende locaties van IBN en voeren allerlei werkzaamheden uit. Als blijkt dat een leerling mogelijkheden heeft om arbeidsvermogen te ontwikkelen of reeds heeft, gaat hij of zij stage lopen bij IBN.
Voor de komst van de Participatiewet was het voor deze doelgroep bijna als vanzelfsprekend dat ze uitstroomde naar een vorm van dagbesteding. Het doel is nu dat ook deze leerlingen geld kunnen gaan verdienen en mee kunnen draaien op de werkvloer.
Wethouderroozendaalbeschutwerk
Beschutaandebakbronminsoczaken

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal