foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

VVD en Lijst Blanco voorkomen extra verhoging OZB

VVD MeierijstadLijst Blanco politieke partijMeierijstad - In de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Meierijstad op 2 juli 2019 werd door Thijs van Zutphen van Lijst Blanco en Wilma Wagenaars van de VVD tijdens de algemene beschouwingen een amendement succesvol ingediend over een passage in de voorliggende Kadernota, waardoor zij met bijval van vijf andere partijen voorkomen hebben dat de OZB-belasting volgend jaar extra stijgt (Kadernota blz. 28). En dus zoals in het eerdere coalitieakkoord opgenomen is met de jaarlijkse indexering van 2% stijgt. Hieronder vindt u de argumenten die voorkomen hebben dat de OZB volgend jaar extra zou worden verhoogd. Dit om onder de meer de te verwachten hoge kosten van aanleg van nieuwe zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel te bekostigen.

Extra verhoging
Het college voornemens is "Voor de OZB voor 2020 een hogere opbrengst van 2% bovenop de jaarlijkse indexering van 2% te ramen en deze tariefsverhoging opnieuw af te wegen bij de begrotingsbehandeling." De wethouder gaf in de gezamenlijke commissievergadering op 25 juni 2019 aan te verwachten de extra verhoging nodig te achten om de begroting 2020 sluitend te krijgen, aldus de VVD en Lijst Blanco.

Argumenten tègen extra verhoging
• lage lasten nastrevenswaardig zijn;
• een verhoging van de OZB bovenop de jaarlijkse indexering in strijd is met dit streven;
• de eventuele verhoging van de OZB in strijd is met het voornemen uit het coalitieakkoord om de belastingdruk zo min mogelijk te laten stijgen;
• de behandeling van de Kadernota het moment is om integraal beleid en beleidskeuzen te bezien en af te wegen;
• het daarom niet juist is een eventuele verhoging van de OZB boven de markt te laten hangen, maar het de voorkeur verdient tijdens deze behandeling een keuze te maken.

De bewuste tekst als volgt te wijzigen
• op pagina 28 van de Kadernota 2020 de zin "Voor de OZB ramen we voor 2020 een hogere opbrengst van 2% bovenop de jaarlijkse indexering van 2%.” te wijzigen in: "Voor de OZB ramen we voor 2020 een jaarlijkse indexering van 2%."
• de volgende zin te schrappen: "Deze tariefsverhoging wegen we opnieuw af bij de begrotingsbehandeling" (pagina 28 kadernota 2020).

Stemming ammendement
Amendement van Lijst Blanco en VVD over de OZB is aangenomen met 18 stemmen voor (Lijst Blanco, VVD, LOKAAL, SP, Hart, D66 en Gemeentebelang Meierijstad) en 17 stemmen tegen (CDA, HIER en PvdA).
Kadernota2020meierijstad
VVD Meierijstad
Lijst Blanco politieke partij

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal