foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Seniorenraad en KBO tegen het voornemen van het college Meierijstad

Seniorenraad Meierijstad 2017Meierijstad - Het College is voornemens om vanaf 2021 te stoppen met het opnemen van wettelijke publicaties in de huis-aan-huisbladen. Dit zou een structureel voordeel van €20.000 euro moeten opleveren voor de gemeente. De Seniorenraad Meierijstad en de KBO Kring Meierijstad (7.000 leden) zijn van mening dat het voornemen van het College een besluit is dat voorbijgaat aan het feit dat in de gemeente Meierijstad ongeveer 42% behoort tot de senioren (± 35.000 inwoners van 50 jaar en ouder). Uit een door de Seniorenraad Schijndel enkele jaren geleden uitgevoerd onderzoek is gebleken dat ± 15 tot 20% van de senioren behoren tot de categorie “digibeten” en er bovendien nog veel senioren zijn die de weg nog niet weten te vinden op de website van de gemeente.

Wanneer we de cijfers van Schijndel representatief vinden voor de voormalige gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode, spreken we over een aantal van ± 5.000 tot 7.000 inwoners die als gevolg van het bovenvermelde voornemen in de toekomst verstoken blijven van de noodzakelijke inlichtingen. Daarnaast gaat het College met dit voornemen voorbij aan het feit dat de gemeente ook te maken heeft met laaggeletterde inwoners voor wie een huis aan huisblad belangrijk is om te weten wat er in de gemeente leeft.

De huis-aan-huisbladen worden door een groot percentage van de inwoners van Meierijstad gelezen, waarbij met name de gemeentelijke pagina van belang is.
Het voornemen van het College strookt ook niet met de afspraken in het coalitieakkoord en het mijlpalenplan. Hierin wordt gesteld dat de gemeente veel aandacht zal schenken aan het welzijn van ouderen in de gemeente en bovendien, zo vrezen wij zal hierdoor de eenzaamheid worden bevorderd. Zowel de Seniorenraad Meierijstad als de KBO Kring Meierijstad doen een dringend beroep op de gemeente Meierijstad om bovengenoemd voornemen niet uit te voeren.

Seniorenraad en het herstel van de Volksuniversiteit in Meierijstad.
Na intensief overleg met andere cursusaanbieders in onze gemeente blijkt dat er een duidelijk verschil is tussen de Welzijnsorganisaties en de Volksuniversiteit m.b.t.de doelgroepen die benaderd worden. Ook het niveau van het cursusaanbod is verschillend. De Welzijnsorganisaties zien het aanbod van de volksuniversiteit als een aanvulling voor een andere doelgroep die de mogelijkheid heeft om ook financieel te kunnen deelnemen aan het cursusaanbod bedoeld voor mensen met echte studiebedoelingen en zakelijke maatwerktrainingen. Voor een breder maatschappelijk cursusaanbod moet men bij een Volksuniversiteit zijn.

Het standpunt/uitgangspunt van de Seniorenraad sluit hierbij beter aan dan bij dat van de welzijnsorganisaties. Uit ons onderzoek blijkt dat er veel vraag is naar het aanbod van de cursussen talen, kunst en maatschappij en vrije tijd en creativiteit. Wanneer een en ander in een beslissend stadium komt is nog niet direct te zeggen. Er moet nog veel geregeld worden. Het streven is om het geheel nog in 2019 af te ronden. We houden u op de hoogte.

Voorstel intensieve samenwerking KBO –Rooi - Zorgcoöperatie Rooi – Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode
In Sint-Oedenrode hebben bovenstaande organisaties de intentie uitgesproken gezamenlijk projecten aan te pakken die het welzijn van senioren bevorderen. Het is een lastige opdracht gebleken om als Seniorenraad Meierijstad afdeling Sint-Oedenrode afzonderlijke commissies samen te stellen die projecten uitwerken. In de praktijk zijn ook de KBO en de Zorgcoöperatie Rooi bezig om het welzijn van ouderen te bevorderen. Het voorstel is thans dat de Seniorenraad de regierol op zich gaat nemen bij de aanpak van projecten en dat in gezamenlijkheid projecten worden uitgewerkt. Direct na de vakantieperiode zal zowel de KBO als de Zorgcoöperatie Rooi deze manier van werken met haar achterban bespreken. Mogelijk kan in de volgende nieuwsbrief het vervolg gepubliceerd worden.
4. Verzoek om deel te nemen aan de enquête naar een locatie zwemvoorziening in Sint-Oedenrode en Veghel

Voor Veghel is het advies om in eerste instantie te kijken naar inpassing op een locatie in het centrum (huidige locatie). We willen graag de gebruikers en de inwoners van Meierijstad in de gelegenheid stellen om ook hun voorkeur uit te spreken. Vandaar deze peiling/enquête. Het invullen van deze enquête duurt 2 minuten. U helpt ons om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat in de ogen van de gebruikers/inwoners van Sint-Oedenrode/Veghel de beste plek is.
Klik om de enquête in te vullen op de link: https://www.getfeedback.com/r/OIfa0p0W.

Seniorenraad Meierijstad 2017 

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal