foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Geen belemmeringen voor twee ruimte voor ruimte-woningen in Schijndel

RuimtevoorruimteMeierijstad – Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week geen belemmeringen geconstateerd voor het realiseren van twee ruimte voor ruimte-woningen. Het gaat om de vaststelling van bestemmingsplan Borne 44A dat nu ter inzage wordt gelegd. Daarnaast stelt het college aan de gemeenteraad voor om het ontwerp-bestemmingsplan zijweg Dungen-Tielse Hoeve in Schijndel ongewijzigd vast te stellen. U vindt hieronder over beide locaties meer informatie.

Vaststellen bestemmingsplan Borne 44A te Schijndel voor bouw ruimte voor ruimte-woning
Het college heeft het bestemmingsplan voor de bouw van een ruimte voor ruimte-woning aan Borne 44A in Schijndel vastgesteld en geeft het ontwerp vrij voor ter inzagelegging. De eigenaar van de perceel tussen de adressen Borne 44 en 46 in Schijndel heeft de rechten gekocht van de eigenaar van Borne 46, die op het naastgelegen adres de varkenshouderij heeft beëindigd en de varkensstallen heeft afgebroken. Op de locatie waar de nieuwe woning is gepland heeft in het verleden een boerderij gestaan.

Ruimte voor ruimte woning aan zijweg Dungen-Tielse Hoeve mag er komen
Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, herziening Zijweg Dungen-Tielse Hoeve in Schijndel maakt het oprichten van een ruimte voor ruimte-woning mogelijk. Hiervoor wordt de opslag en handel in dakmaterialen gestaakt en vindt een landschappelijke inpassing van de woning alsmede kwaliteitsverbetering van het landschap plaats. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 10 april 2019 tot 22 mei 2019 voor eenieder ter inzage gelegen. Op dit ontwerp is één zienswijze ingediend. Deze is buiten voornoemde termijn ingediend. Daarnaast wordt onvoldoende aanleiding gezien om daarop het ontwerpplan aan te passen. Daarom stelt het college aan de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Ruimtevoorruimte

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal