foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ontwikkeling 39 appartementen in Pastoor van Erpstraat stap verder

LogoTVSchijndelnieuwMeierijstad - Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Kom Schijndel, Herziening Pastoor van Erpstraat 2-8 en geeft het ontwerp vrij voor ter inzagelegging. Voor het perceel is in 2016 een principeverzoek ingediend voor het ontwikkelen van de gehele locatie naar 39 appartementen, verdeeld over drie appartementencomplexen. Het college van de voormalige gemeente Schijndel heeft op 20 december 2016 besloten in principe medewerking te verlenen. Door de initiatiefnemer is, in overeenstemming met het principeakkoord, een ontwerpbestemmingsplan (inclusief benodigde onderzoeken) aangeleverd. Daarnaast is met de initiatiefnemer een samenwerking- en planschadeovereenkomst gesloten. Hieronder kunt u zien hoe een en ander eruit komt te zien.

Achtergrondinformatie
Bron Hoedemakers bouw en ontwikkeling: De projectlocatie ligt tegenover het St. Josefklooster in Schijndel en is momenteel nog van de Congregatie van de Zusters van Liefde. Het religieuze instituut bevindt zich in een fase van voltooiing en afbouw. Dit betekent dat alle bezittingen verkocht zullen worden, waaronder het gebied aan de Pastoor van Erpstraat. Hoedemakers is op basis van een ingediend plan gekozen om het project aan te kopen.
Met dit plan wil Hoedemakers graag het erfgoed van de zusters bewaren, door diverse elementen in het huidige straatbeeld te behouden. De karakteristieke gebouwen – de woning en de vroegere meisjesschool – worden getransformeerd tot luxe woning en riante villa. Ook de kopgevel van de voormalige boerderij blijft behouden en wordt geïntegreerd in het nieuwe appartementengebouw. Diverse bestaande en nieuwe bomen worden opgenomen in het openbaar groen. En ook het Mariabeeldje wordt in een nieuw appartementengebouw teruggebracht.

Het plan bestaat uit 3 appartementencomplexen met in totaal ongeveer 40 levensloopbestendige woningen. De tuinen van de woningen grenzen aan een groen binnenerf, dat ook zichtbaar is vanaf de Pastoor van Erpstraat en het klooster. Het wordt een semi openbare ruimte, toegankelijk voor buurtbewoners.

Op woensdag 4 juli 2018 zijn de omwonenden geïnformeerd over de voorgenomen bouwplan. Het plan bestaat uit 39 levensloopbestendige huurappartementen verdeeld over 3 blokken van 3 bouwlagen. De tuinen van de woningen grenzen aan een groen binnenerf, dat ook zichtbaar is vanaf de Pastoor van Erpstraat en het klooster. Het wordt een semi openbare ruimte, toegankelijk voor buurtbewoners.
De reacties van de omwonenden zijn tijdens deze inloop verzameld en zullen, voor zover mogelijk, worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.
 
Pastoorvanerpstraat2tot6bronhoedemakers01
Bron Hoedemakers: Uit presentatie aan buurtbewoners d.d. 4 juli 2019 Nieuwbouw Pastoor van Erpstraat
Pastoorvanerpstraat2tot6bronhoedemakers02
 

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//