foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente zoekt samenwerking in nieuw gladheidsbestrijdingsbeleid

Gladheidsbestrijdingsplanmei2019uitsneeMeierijstad - Ondanks de hitte in de afgelopen periode is er in Meierijstad gewerkt aan nieuw beleid voor de gladheidsbestrijding, zo maakt de gemeente Meierijstad gisteren in een persbericht bekend. Daarin kiest het college voor de methode van preventief strooien om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook de strooiroutes worden opnieuw ingericht. De gemeenteraad spreekt zich in de raadsvergadering van 10 oktober uit over het nieuwe beleid. Daarna volgt een uitvoeringsplan. Daarin staan de exacte routes (zie onder lees meer de routes uit het huidige voorliggende beleidsplan) van alle kernen en welke materialen ingezet worden. Op dit moment onderzoekt de gemeente nog hoe óók de inwoners, organisaties en bedrijven actief betrokken kunnen worden bij de gladheidsbestrijding in hun wijk of dorp. Hieronder kunt u lezen wat de diverse gladbestrijdingsmethoden inhouden.

Zorgplicht
De gemeente is wettelijk verplicht goed te borgen dat de verhardingen die ze beheert veilig gebruikt kunnen worden; Winterse omstandigheden vragen om een specifieke aanpak. In het nieuwe beleid wordt het strooien in de gehele gemeente op dezelfde wijze uitgevoerd (tot nu toe verschilde de wijze van bestrijden in de 3 voormalige gemeenten). Dat geeft de inwoners duidelijkheid en zekerheid over waar en wanneer de gladheid bestreden wordt.
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare wegen. Gladheid op aansluitingen, toegangen en toegangspaden tot eigen terreinen en de eigen terreinen zelf, moeten eigenaars/gebruikers zelf aanpakken.

Preventief strooien
Het strooien gebeurt preventief; dat wil zeggen dat op basis van signalen (weerberichten, berichten van weerstations, coördinatoren) bepaald wordt wanneer en waar er gestrooid moet worden. Met strooien wordt begonnen vóórdat de (volledige) gladheid heeft ingetreden. Ten opzichte van de oude situatie zullen in de voormalige gemeente Sint-Oedenrode bestrijdingsvoertuigen eerder de weg op gaan.

Volgorde van strooien
Wethouder van Rooijen legt uit hoe er keuzes gemaakt worden: “Het is in het omvangrijke grondgebied van Meierijstad natuurlijk niet mogelijk in alle kernen en op alle wegen én tegelijk materieel en personeel in te zetten. Daarom moeten we prioriteren; welke wegen doen we als eerste, welke daarna en welke niet. De prioritering welke wegen eerst gestrooid worden hebben we gebaseerd op de op de wegencategorisering in Meierijstad. Als eerste gaat het dan om gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom en de primaire fietspaden”. Binnen de kom kan elk huishouden binnen afzienbare afstand een route bereiken waarop gestrooid wordt.

Uitvoering
De gemeenteraad spreekt zich in de raadsvergadering van 10 oktober uit over het nieuwe beleid. Daarna volgt een uitvoeringsplan. Daarin staan de exacte routes van alle kernen en welke materialen ingezet worden. Op dit moment onderzoekt de gemeente nog hoe óók de inwoners, organisaties en bedrijven actief betrokken kunnen worden bij de gladheidsbestrijding in hun wijk of dorp.

Preventief strooien
Bij preventief strooien wordt natzout (wegenzout + pekel) over de weg gestrooid waardoor het vriespunt van het water wat zich op de weg bevindt verlaagd wordt. Hierdoor kan het water pas bij een lagere temperatuur bevriezen en duurt het dus langer voordat de weg glad wordt. Het wegverkeer zorgt er vervolgens voor dat het dooimiddel wordt ingereden zodat het effect verbeterd. Naarmate meer water (of sneeuw, ijs) zich met het dooimengsel mengt neemt de concentratie zout af en dus ook de werking van het dooimiddel. Het is dus noodzakelijk regelmatig te blijven strooien om het zoutpercentage aan te vullen.

Curatief strooien
Bij curatief strooien is er al gladheid aanwezig en wordt er meestal droogzout (wegenzout zonder pekel) gebruikt. Curatief strooien vindt in Meierijstad vooral op kleine schaal plaats, bijvoorbeeld in de centrumgebieden.
Deze methode zorgt ervoor dat materiaal, materieel én personeel zo effectief en efficiënt worden ingezet tegen de laagst mogelijke economische- en ecologische kosten. Slechts bij aanhoudende sneeuwval zal curatief strooien nog worden toegestaan.

Vegen
De methode vegen wordt overwegend ingezet om sneeuw te verwijderen van bestratingen Bij vegen is er gladheid aanwezig en gaat een borstelmachine over de verharding, om sneeuw weg te vegen. Deze handeling kan aanvullend worden uitgevoerd in combinatie met curatief strooien.
Bereikbaarheid in centrum- en voetgangersgebieden

Schuiven
De methode schuiven wordt ingezet om sneeuw te verwijderen van wegverhardingen. Bij schuiven is er gladheid aanwezig en gaat een voertuig met schuifmechanisme over de verharding, om de sneeuw weg te schuiven. Deze handeling kan aanvullend worden uitgevoerd in combinatie met curatief strooien. Deze handeling wordt veelal uitgevoerd in combinatie met curatief strooien als sneeuwval aan blijft houden.
Wegencategoriseringstrooien
Wegencategorisering Meierijstad + legenda
legendawegencategorisering
Fietsnetwerkmeierijstadstrooien
Fietsnetwerkcategorisering Meierijstad strooien + legenda (Schijndel links boven)
Legendafietsnetwerkschijndel
Gladheidsbestrijdingsplanmei2019
Afbeeldingen afkomstig uit Beleidsplan Gladheidsbestrijding

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal