foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente onderzoekt leefbaarheid in Meierijstad

logo meierijstad 2Meierijstad - Meierijstad wil een gemeente zijn waar inwoners kunnen wonen en leven in een prettige en veilige omgeving. Om te weten waarop we samen – inwoners, gemeente en maatschappelijke partners – moeten inzetten om dit verder te verbeteren, is het goed om te weten hoe de leefbaarheid in Meierijstad er nu voor staat. Wat gaat er goed, waar liggen de
verbeterkansen en in welke gebieden. De gemeente houdt daarom een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad. (bron: persloket gemeente Meierijstad)

Enquête
Bij 19.000 inwoners valt half september een brief op de mat met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de online enquête. Hierin wordt deze inwoners gevraagd wat zij vinden van hun eigen buurt. Aan de orde komen thema's zoals vervuiling, sociale contacten, onderhoud van wegen en groen, veiligheid, verlichting en de kwaliteit van voorzieningen.
Voor verbetering van de leefbaarheid De groep van zo’n 19.000 inwoners is een steekproef onder alle inwoners. Niet alle inwoners krijgen dus een enquête. De resultaten helpen mee om te bepalen waar en op welke onderdelen de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad verbeterd kunnen worden. Een hoge respons is dus belangrijk. Om dit te stimuleren worden 10 cadeaubonnen van 40 euro onder de deelnemers verloot.

Tot 2 oktober de tijd
De geënquêteerden hebben tot 2 oktober de tijd om de enquêtes in te vullen Dat kan online, maar er kan ook gratis een papieren versie aangevraagd worden. Companen, het bedrijf dat het onderzoek voor de gemeente uitvoert, heeft een helpdesk waar de geënquêteerden terecht kunnen met vragen.

Leefbaarheidsmonitor
De opgehaalde gegevens worden samen met cijfers en informatie die er al is bij de gemeente, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, politie etc. samengebracht in een leefbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft op die manier een representatief beeld van de leefbaarheidssituatie van zo’n 40 gebieden in Meierijstad en is naar verwachting begin 2020 online te raadplegen. In diezelfde periode bespreekt de gemeente de uitkomsten van de meting ook samen met de wijk- en dorpsraden en de maatschappelijke partners.
 logo meierijstad 2

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//