foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Waar vestigt het bestuurscentrum zich straks?

BestuurscentrumroibrongemeentemeierijstadMeierijstad - Na de fusie is er in het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode voor een gedeelte leegstand ontstaan. Dat geldt in zijn geheel voor Schijndel waarvoor destijds niet is gekozen hier het bestuurscentrum te vestigen alwaar de gemeenteraad vergadert en waar nu tijdelijke bewoners wonen.  In Sint-Oedenrode doet het momenteel wel voor een gedeelte dienst als bestuurscentrum dat te krap wordt bevonden. Hier zou uitbreiding gerealiseerd moeten worden of het gemeentehuis in Veghel krijgt mogelijk nieuwbouw erbij. De gemeente Meierijstad maakt nu bekend dat er een verkennend onderzoek is uitgevoerd onder gebruikers van het Cultureel Centrum Mariendael, het voormalig gemeentehuis, het Heemhuis en de Dommeltoren. Foto: Het voormalige gemeentehuis in Sint-Oedenrode dat nu dienst doet als bestuurscentrum, bron gemeente Meierijstad)

Toekomstige huisvesting gemeenteraad, griffie en maatschappelijke gebruikers vastgoed Sint-Oedenrode
Om te komen tot kaders voor de invulling van het voormalig gemeentehuis in Sint-Oedenrode is eerst een principebesluit van de gemeenteraad nodig over de toekomstige huisvestingslocatie van de raad en de griffie. Het college vraagt aan de raad om een krediet van € 75.000 beschikbaar te stellen om twee scenario's uit te werken.
Daarna wil het college een participatietraject starten met inwoners en cultureel maatschappelijke gebruikers in Sint-Oedenrode voor een goede invulling van (een deel van) het voormalige gemeentehuis. Daar worden ook de andere hierboven genoemde gebouwen bij betrokken.
Bestuurscentrumroibrongemeentemeierijstad

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal