foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Verplichte zorg meer in eigen omgeving

Meierijstad jan2017Meierijstad - Soms is een ernstige psychische aandoening van iemand heel ernstig. Op zo’n manier dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Voor deze mensen was een verplichte opname in een instelling de enige manier van hulp. Per 1 januari 2020 gaan ze die hulp anders organiseren. Verplichte zorg kan dan poliklinisch of bij iemand thuis. Op een manier die het best bij iemand past. We zoeken samen met hen naar passende hulp in de eigen omgeving: met persoonlijke begeleiding, een goede woonplek en sociale contacten in de wijk. Met over en weer een veilig gevoel. Iemand die de zorg krijgt, blijft zo meer in zijn eigen omgeving. Zo blijven sociale contacten en meedoen in de samenleving beter mogelijk.

Meer inspraak voor iemand zelf en familie
Deze manier van zorg wordt mogelijk met de landelijke Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Door deze wet krijgen de mensen die verplicht behandeld worden, meer te zeggen over hun behandeling. Ook familie krijgt een grotere rol. Zij beslissen mee hoe de zorg en hulp eruit gaan zien.
Zorgaanbieders en gemeenten kijken meer dan eerder naar wat iemand nodig heeft om te kunnen meedoen in de samenleving. Zoals bijvoorbeeld een woning en werk. Verplichte opname in een instelling blijft wel mogelijk. Dat gebeurt wanneer het niet veilig genoeg is voor iemand zelf of de omgeving.

Nieuwe rol gemeente
De Wvggz brengt nieuwe taken met zich mee voor gemeenten. Wanneer een inwoner vermoedt dat iemand verplichte zorg nodig heeft, kan hij dat per januari melden bij de gemeente. Zo’n melding kan leiden tot een onderzoek. Wanneer blijkt dat verplichte zorg volgens de Wvggz nodig is, vraagt de gemeente hierover via de officier van justitie een besluit van de rechter. Wanneer iemand zich in een ernstige crisis bevindt, kan de burgemeester dit besluit nemen.

Meierijstad jan2017 

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal