foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

College informeert raad over stand van zaken inclusie

Inclusieagendameierijstadokt2019Meierijstad - Het college van B&W van Meierijstad heeft in een brief de raad geïnformeerd over de activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds de gemeente Meierijstad in april 2018 is geselecteerd als koploper VN-Verdrag Handicap. Middels deze brief worden raadsleden geïnformeerd over de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad 2019-2020 en de uit de speerpunten voortkomende actieplannen en voorstellen en over de diverse stappen en activiteiten die het afgelopen jaar verricht zijn rondom inclusie. De Lokale Inclusie Agenda en de daaruit voortvloeiende actieplannen en voorstellen zijn volledig gericht op inclusie. Door de aanbevelingen en activiteiten in de actieplannen worden stappen gezet om mensen met een beperking mee te laten doen op verschillende terreinen. Hiermee worden stappen gezet richting een inclusieve samenleving in Meierijstad.

Startpunt - projectgroep
Het startpunt was een nulmeting in april 2018 door Stichting ZET die getoetst heeft hoe inclusief het beleid van gemeente Meierijstad is. Het resultaat van de nulmeting is getoetst aan de (praktijk)bevindingen van externe belanghebbenden. Het ging om een afvaardiging van ervaringsdeskundigen, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM), Seniorenraad, MEE en enkele sociale ondernemers. Deze groep vormt samen de projectgroep Inclusieve Samenleving. De nulmeting, bevindingen/adviezen van de projectgroep en het resultaat van een drukbezochte inwonersbijeenkomst hebben uiteindelijk geleid tot de aanbevelingen in de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad 2019-2020.

Stand tot nu toe
• Nulmeting door Stichting Zet: hoe inclusief is het beleid van Meierijstad
• Selectie tot koploper VN-Verdrag Handicap
• Ondertekening manifest Iedereen doet mee!
• Bespreking nulmeting met ervaringsdeskundigen en belanghebbenden
• Start projectgroep Inclusieve Samenleving
• Keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen, trede 3
• Inwonersbijeenkomst Iedereen doet mee!
• Overleggen met externe partijen zoals Zet, Ongehinderd, VNG, Communicatiebureau Reëlle, Stichting Toegankelijk Meierijstad
• Werkbezoek aan andere koplopergemeenten ter inspiratie: Breda, Rotterdam en Utrecht
• Overleggen over nieuw beleid/ontwikkelingen: evenementen, gehandicaptenparkeerplaatsen, hulpmiddelen bij verkiezingen, inzet gebarentolken bij crisissituaties, speeltuinen, sport, horeca, digitale toegankelijkheid
• Schouw toegankelijkheid stemlocaties
• Schouw toegankelijkheid openbare gemeentelijke gebouwen
• Kwartaaloverleggen Stichting Toegankelijk Meierijstad en diverse ambtenaren (vastgoed, verkeer, openbaar gebied, boa, buurtadviseur, VTH en sociaal domein)
• Opstellen Lokale Inclusie Agenda samen met projectgroep Inclusieve Samenleving
• Workshops kennis over en bewustwording van inclusie voor ambtenaren
• Opstellen actieplannen en voorstellen bij Lokale Inclusie Agenda
• (Digitale) artikelen over inclusie in Meierijstad: Zet, Biind, VNG
• Organisatiedag: 7 klusploegen van ambtenaren en vrijwilligers STM. Zij hebben meerdere gemeentelijke gebouwen toegankelijk gemaakt (onder andere noodkoorden bij mindervalide toiletten aangespannen, deurbeugels, spiegels en kleerhangers op juiste hoogte gemonteerd)
• Inloopavond ondernemers: Toegankelijk ondernemen loont!
• Excursie inclusie tijdens inspiratiedag Ministerie van Binnenlandse Zaken

Komend jaar
Ten eerste wordt er uitvoering gegeven aan de actieplannen en voorstellen bij de Lokale Inclusie Agenda 2019-2020. De programmalijn inclusie zal de Lokale Inclusie Agenda als eerste uitgangspunt nemen.
Daarnaast wordt er een programmateam opgesteld. Hierin krijgen ook andere inclusie-thema’s aandacht, die niet direct als speerpunt benoemd zijn in de lokale agenda. Er wordt bekeken waar zich mogelijkheden voordoen om bij nieuwe beleidsontwikkelingen inclusie direct mee te nemen.

Financiën
De gemeenteraad heeft in de kadernota 2019 een budget Inclusieve Samenleving van 166.000 euro voor 2019 en 2020 (in totaal 332.000 euro) goedgekeurd. Het budget zal deels worden ingezet voor ambtelijke inzet en deels voor concrete projecten die aansluiten bij de aanbevelingen in de Lokale Inclusie Agenda Meierijstad.
Inclusieagendameierijstadokt2019

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//