foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Verbouwing Schijndels gemeentehuis gaat van start

gemeentehuis verbouwing 1Schijndel - Vandaag ondertekende wethouder Coby van der Pas (CDA, gemeentelijk vastgoed) het contract met aannemersbedrijf Hazenberg. Dit Vughtse bedrijf gaat voor 2,1 miljoen euro het oude gedeelte van het voormalig Schijndelse gemeentehuis verbouwen. De bouw start binnenkort, echter zonder de hoge trappen naar het dak, zoals oud Schijndelaar Winy Maas die gepland had. Dit heeft een budgettaire reden. Einde van het jaar wordt het oude gedeelte gescheiden van het nieuwere gedeelte. In het nieuwere gedeelte wordt tijdelijk de bibliotheek ondergebracht. Later komt deze definitief in het oudere gedeelte, samen met een servicepunt van de gemeente Meierijstad, een (multifunctionele) trouwzaal en een deel van de gemeentelijke kunstcollectie. Het nieuwere gedeelte wordt verkocht en er zijn plannen om daar woningen en eventueel een bed & breakfast in te realiseren. 


Het voormalige Schijndelse gemeentehuis ging dicht op 1 januari 2017, bij de vorming van de gemeente Meierijstad. Het werd een tijdje bewoond, maar nu staat het voor een groot gedeelte leeg. Zoals gemeld gaat aannemersbedrijf Hazenberg uit Vught de verbouwing realiseren, in samenwerking met haar dochterbedrijf Nico de Bont. De oplevering staat gepland voor oktober 2020.

Fotoboekje en stand van zaken
Hieronder de inhoud van de brief die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd over de stand van zaken van het Wenkend Perspectief als voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van 20 oktober met als bijlage 
het fotoboekje Wenkend Perspectief, herbestemming, verbouw en renovatie van het voormalige gemeentehuis in Schijndel (bron: gemeente Meierijstad). Eerder was er op 27 juni dit jaar een go-no-go moment of de plannen door zouden gaan.

Wenkend Perspectief
Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het project Wenkend Perspectief Schijndel (herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel). Hierbij is gekozen voor het scenario waarin het meest optimaal wordt voldaan aan de inhoudelijke visie, aan de duurzaamheidsvisie, het beeldkwaliteitsplan, de woonvisie en het parkeerbeleid van de gemeente Meierijstad. Het Wenkend Perspectief bestaat uit de herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Schijndel waarbij het oude deel gemeentelijk eigendom blijft en verbouwd wordt ten behoeve van o.a. bibliotheek, kunstcollectie, klantcontactcentrum en ondergeschikte horeca. Het college heeft de raad middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom het Wenkend Perspectief Schijndel.

Verkoop, aanbesteding, gunning en opstart
Het relatief nieuwe (kantoren)gedeelte wordt verkocht ten behoeve van woningbouw en reuring aan de marktzijde. Meteen na 27 juni is de aanbesteding gestart voor de verbouw van het oude deel van het gemeentehuis. Op 30 september sloot de inschrijvingstermijn voor de aannemers. Het college deelt de raad mee dat er een geschikte aanbieding is gedaan, passend binnen de gestelde financiële kaders. Het college is voornemens de opdracht tot verbouw te verlenen voor een bedrag van € 2.131.000.
Medio oktober denkt het college de gunning definitief te kunnen maken. Er is daarna nog een aantal weken nodig om de start verbouw verder voor te bereiden. Hiervoor hebben we het nadere overleg en de afstemming met de aannemer nodig. De voorbereidingen voor de verkoop van het (nieuwe) kantoorgedeelte lopen nog. Zoals in het raadsvoorstel van 27 juni 2019 aangegeven verlopen beide aanbestedingen (verbouw enerzijds en verkoop anderzijds) niet parallel in tijd. Hierover wordt de raad zo snel mogelijk geïnformeerd.

Omdat er kwalitatieve uitgangspunten worden gegeven bij de verkoop - waarop de ontwikkelaars vervolgens hun aanbieding afstemmen – moeten de inhoudelijke kansen van het verkoopbare object zorgvuldig over het voetlicht gebracht worden. Er wordt hiervoor een verkennend vraaggesprek opgestart met marktpartijen.
Het college verwacht dat de procedure voor het tweede kwartaal van 2020 afgerond is.

Tijdelijke huisvesting bibliotheek Schijndel
Per 1 februari 2020 stopt het huidige huurcontract voor de pop-up in de Hoofdstraat in Schijndel. Verlenging van dit contract was helaas niet mogelijk. Het college heeft daarom samen met de bibliotheek gekeken naar een geschikte nieuwe tijdelijke locatie. Deze is waarschijnlijk gevonden in het (nieuwe) kantoorgedeelte van het oude gemeentehuis. Met de Vastgoedbeschermer is verder afgestemd dat er tot aan de verkoop nog gewoond kan worden in dit gedeelte.

Oplevering
De projectplanning is gericht op oplevering van de verbouw op 1 oktober 2020. Dan is er nog een aantal maanden nodig voor inrichting en inhuizing. Ten behoeve van het inrichtingsconcept zijn de voorbereidingen voor een definitief ontwerp gestart. De verwachting is dat de ingebruikname van het verbouwde deel december 2020 plaatsvindt.

                                                        gemeentehuis verbouwing 2
gemeentehuis verbouwing 3
gemeentehuis verbouwing 4
gemeentehuis verbouwing 5
gemeentehuis verbouwing 6
gemeentehuis verbouwing 7
gemeentehuis verbouwing 11
gemeentehuis verbouwing 1
 
 
 

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//