foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Provincie gaat een paar jaar motorrijtuigenbelasting verhogen

provinciehuis Noord Brabant 2014's-Hertogenbosch – De Begroting 2020: financieel gezond en investeren in toekomst van Brabant, zo presenteerde het college van Gedeputeerde Staten onlangs een sluitende begroting met een omvang van ruim €1,1 miljard aan Provinciale Staten. In deze eerste begroting van deze bestuursperiode kijkt het provinciebestuur naar Brabant in 2030. Het provinciebestuur wil extra investeren in zaken die noodzakelijk zijn om in het Brabant van 2030 prettig, veilig en gezond te kunnen leven. In de begroting 2020 wordt vastgelegd wat de provincie volgend jaar wil bereiken en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. In financieel opzicht staat de provincie er gezond voor.

Geen middelen meer uit verkoop Essent-aandelen
Er is voldoende budget om de kerntaken van de provincie te verrichten. En na de verwerking van de besluitvorming over de bestuursrapportage 2019 is in deze bestuursperiode €200 miljoen vrije bestedingsruimte om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar substantieel minder dan in voorgaande bestuursperioden toen middelen beschikbaar waren uit de verkoop van de Essent-aandelen.

Motorrijtuigenbelasting
Het provinciebestuur ziet echter grote maatschappelijke opgaven die een effect hebben op de staat van Brabant over 10 jaar: de verdroging van de natuur door de klimaatverandering, de schaarste op de arbeids- en woningmarkt, de druk op de bereikbaarheid, de leefbaarheid in onze kernen en dorpen en de veiligheid. Hiervoor zijn nu structuurversterkende investeringen nodig.
Het provinciebestuur stelt daarom aan Provinciale Staten voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) deze bestuursperiode ieder jaar met 2,5% te verhogen. Dit komt neer op een stijging voor een gemiddelde auto van €5 in 2020 oplopend tot €20 in 2023. Door deze stijging ontstaat – bovenop de reguliere jaarlijkse begroting – een investeringsruimte van ruim €0,5 miljard om bij te dragen aan de maatschappelijke trendbreuken. Dit is inclusief de middelen uit de vrijval van het Breedbandfonds en vrije begrotingsruimte van €200 miljoen.


Meer informatie
Provinciale Staten zullen zich vrijdag 8 november over de begroting voor 2020 buigen. De volledige begroting en begrotingsstukken zijn te vinden op brabant.nl begroting 2020

provinciehuis Noord Brabant 2014

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//