foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Begroting 2020 in één oogopslag gemeente Meierijstad

Bio2020meierijstadMeierijstad - Wat staat er concreet in de begroting? De begroting geeft de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente Meierijstad voor komend jaar weer. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Hieronder vindt u in een beknopte letterlijke versie wat de speerpunten zijn van de gemeente Meierijstad, wat de inkomsten en wat de verwachte uitgaven per portefeuille zijn. De complete begroting vindt u op de website van de gemeente.  Opgenomen vormgegeven overzichtjes door MooiSchijndel

Inclusie
Wij zetten in op het meedoen van inwoners op allerlei gebieden in het dagelijkse leven. Samen met ervaringsdeskundigen, de rijksoverheid en andere samenwerkingsorganisaties. Want we staan voor de visie in het VN-Verdrag Handicap "niet over ons, zonder ons". In de lokale inclusie-agenda staan onze speerpunten en we verbreden dit naar andere terreinen.

Participatie
Samen met inwoners, stakeholders, bestuur en organisatie werken we aan het verstevigen van wat er is. Inwoners kunnen deelnemen aan de pilot 'startgesprekken' van de gemeenteraad. We betrekken inwoners en/of wijk- en dorpsraden bij verschillende beleids- en uitvoeringsvragen.
We ondersteunen inwoners met concrete plannen om de participatie te versterken met het burgerinnovatiefonds.

Duurzaamheid
We ondersteunen bij het verduurzamen van woningen. In de wijken spreken we over ‘van het aardgas af’. Het bedrijfsleven gaat hard aan de slag met CO2-reductie.
We pakken opgaven en uitdagingen integraal samen aan door ze steeds op een andere manier te bekijken. Innovatie is nooit af. We blijven leren, experimenteren en ontwikkelen. Inwoners met plannen op het gebied van technische en sociale innovatie kunnen een aanvraag doen bij het burgerinnovatiefonds.

Omgevingswet
We stellen een omgevingsvisie op en experimenteren met regelruimte in bepaalde gebieden en bij bepaalde thema’s. De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen die per 1-1-2021 standaard worden.

Leefbaarheid
Meierijstad zet in op prettig en veilig wonen en leven. In 2020 zijn de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor online te raadplegen voor alle inwoners. Voor leefbaarheidsinitiatieven kunnen inwoners ook in 2020 een beroep doen op het leefbaarheidsbudget.

Gezondheid
Wij zetten in op een gezonde inwoner in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door samen te werken op het terrein van onder andere sport, beweging, voeding en alcohol- en drugspreventie, mobiliteit en bij de totstandkoming van de omgevingswet.
Bio2020meierijstad


Biomeierijstad2019inkomsten
Biomeierijstad2019investeringen
Biomeierijstad2019uitgaven

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//