foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Extra uren voorschoolse educatie voor jongste kinderen Meierijstad

Uitbrurenvoorschoolseeducatie bronsocwerknedLandelijk / Meierijstad - Sommige kinderen van 2,5 tot 4 jaar hebben een taal- en/of ontwikkelachterstand. Dat zorgt voor een valse start op de basisschool. Voor hen is er voorschoolse educatie. Door spelenderwijs te leren op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, kunnen meer kinderen zonder achterstand naar de basisschool. Voor extra effect mogen peuters vanaf 1  januari 2020 16 uur per week gebruik maken van voorschoolse educatie. Nu is dat 10 uur per week. Het Kabinet heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Gemeenten zijn op 1 augustus 2020 wettelijk verplicht om het aanbod van voorschoolse educatie uit te breiden. Gemeente Meierijstad loopt met deze urenuitbreiding vanaf 1 januari voor op de landelijke ontwikkeling. Afbeelding: Uit ‘Handreiking uitbreiding uren voorschoolse educatie’ (sept.2019), bron Sociaal Werk Nederland

Meer uren – betere start
De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan. Zij spelen en leren daar met andere kinderen en dat heeft een positieve uitwerking op de overgang naar de basisschool.
Wethouder Coby van der Pas: "Deze uitbreiding naar 16 uur is een extra stap in de richting om zo veel mogelijk kinderen een goede start op de basisschool te geven en daarmee ook gelijke kansen voor een succesvolle schoolloopbaan. Door in januari al te starten met de 16 uur kunnen de aanbieders van peuteropvang alvast ervaring opdoen met de urenuitbreiding en de eigen organisatie hierop aanpassen."

Voor wie?
Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar met een (risico op) taal- en/of ontwikkelachterstand komen in aanmerking voor voorschoolse educatie. Hun ouders krijgen via het consultatiebureau een indicatie, waarmee zij gebruik kunnen maken van het aanbod. Gemeente Meierijstad subsidieert het overgrote deel van de kosten voor voorschoolse educatie, ouders betalen de laagst mogelijke eigen bijdrage. Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de peuteropvangorganisatie, waar zij gebruik van maken voor vragen over deze bijdrage en de mogelijke wijziging in uren.
In Meierijstad biedende de Plu in Schijndel, de Verbinding in Sint-Oedenrode, 't Kroontje en SPV in Veghel voorschoolse educatie aan.
Uitbrurenvoorschoolseeducatie bronsocwerkned

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal