foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wethouder geeft reactie op vragen over overname horeca zwembad

Fitlandbrongooglejuni2018Meierijstad - Raadslid Jankees Schwiebbe heeft in oktober dit jaar namens de CDA-fractie een zogenaamde artikel 33 vraag ingediend bij portefeuillehouder wethouder Coby van der Pas over het feit dat de gemeente de exploitatie gaat overnemen van de horeca in zwembad De Molen Hey Schijndel. Deze vragen zijn op 29 oktober beantwoord door de verantwoordelijk wethouder. In het algemeen reageert de wethouder als volgt: "de voormalige gemeente Schijndel heeft met Fitland een huurovereenkomst voor het parkeerterrein, een huurovereenkomst voor de squashbanen, een samenwerkingsovereenkomst en een erfpachtovereenkomst voor het horeca-uitgiftepunt gesloten. Door de overname van de activiteiten van Fitland door Basic Fit zijn alle overeenkomsten, met uitzondering van de erfpachtovereenkomst (zakelijk recht), van rechtswege komen te vervallen." Foto: Fitland, bron Google juni 2018

Vragen en antwoorden
1. Waarom heeft het college dit besluit genomen? Dit is geen kerntaak van de gemeente. Dit is een probleem tussen de 2 commerciële partijen en niet van de gemeente.
"Voor de horeca-exploitatie bij zwembad de Molen Hey is een erfpachtovereenkomst voor onbepaalde tijd met Fitland gesloten die nog steeds geldig is. Daarom heeft het college tot op heden nog geen besluit hoeven te nemen over de horeca exploitatie. Basic Fit wil zich alleen bezig houden met de exploitatie van het fitnesscentrum en geen horeca en squashbanen exploiteren. Fitland heeft onlangs mondeling te kennen gegeven de voorkeur te geven aan ontbinding van de erfpachtovereenkomst. In overleg wordt een vaststellingsovereenkomst voor ontbinding van de erfpacht voorbereid."
2. Ook is de exploitatie van de squashbanen overgenomen door de gemeente. Ook dit is geen kerntaak. Waarom is deze exploitatie overgenomen?
"In het gebouw van zwembad de Molen Hey zijn destijds door de voormalige gemeente Schijndel 2 squashbanen gerealiseerd om aan de vraag van squashers te kunnen voldoen. Elders in Schijndel waren geen mogelijkheden voor squash. De verhuur van aanwezige squashbanen is voor ons vergelijkbaar met de verhuur van een binnensportaccommodatie, zoals een gymzaal of een sporthal."
3. Ik ontvang per exploitatie graag een cijfermatige onderbouwing van de financiële gevolgen voor de gemeente?
"Meierijstad was en is geen directe partij in de overdracht van Fitland naar Basic Fit. De van rechtswege ontbonden huurovereenkomst voor de squashbanen ( 6.000 per jaar) en de te ontbinden erfpachtovereenkomst voor de horeca (12.000 per jaar) hebben echter wel financiële gevolgen voor de gemeente."
4. Hoe lang gaat u deze exploitatie uitvoeren?
"Over de horeca-exploitatie is nog geen besluit genomen. De squashbanen zijn jarenlang met succes door de Molen Hey verhuurd. Om te voorkomen dat er niet gesquasht kan worden heeft de Molen Hey de verhuur weer ter hand genomen. Inmiddels is het gebruik van de squashbanen weer toegenomen."
5. Hoe ziet u de toekomst van de squashbanen en de horecagelegenheid?
"Wij delen uw mening dat horeca-exploitatie geen kerntaak is van de gemeente. Nu beide commerciële partijen echter geen interesse in de horeca-exploitatie hebben willen wij naar mogelijkheden kijken om de bezoekers van ons zwembad van dienst te kunnen zijn. Particuliere interesse is niet te verwachten, gezien het feit dat Fitland meerdere malen heeft aangegeven dat horeca-exploitatie in de Molen Hey financieel niet interessant is. Basic Fit heeft ook geen interesse in de exploitatie van de squashbanen. Verhuur van de squashbanen kan echter heel goed gecombineerd worden met de exploitatie van zwembad de Molen Hey. Alsdan is er ook beter toezicht op alle aanwezigen in het zwemcomplex mogelijk. Dit was ook al een onderwerp van gesprek ten tijde van de verhuur aan Fitland."
Fitlandbrongooglejuni2018

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//