foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NVWA brengt kritisch rapport over voedselbosbouw naar buiten

Startaanlegvoedselbosschijndeljan2019Utrecht - Op 7 oktober heeft de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) het nieuws over het verschenen rapport 'Risicobeoordeling van voedselbosbouw als introductieroute voor invasieve plantensoorten' naar buiten gebracht. Onderzoek in 14 voedselbossen (in Schijndel wordt het grootste voedselbos gerealiseerd waarvan de aanplant is begonnen) wijst uit dat meer dan 80% van de uitgeplante soorten uitheems is. Bij de keuze van de soorten wordt niet of nauwelijks gekeken naar de potentiële effecten op de biodiversiteit in de omgeving. Verder blijkt dat er meerdere soorten zijn aangeplant die kunnen verwilderen en dan een negatief effect kunnen hebben op de biodiversiteit en op het functioneren van ecosystemen. U vindt hieronder het complete nieuwsbericht zoals dat naar buiten is gebracht. Foto: start plantweekend in Schijndel, januari 2019

Deze hierboven bedoelde soorten zijn overigens niet specifiek voor voedselbossen, maar worden ook aangeplant of geteeld in bijvoorbeeld (moes)tuinen, arboreta en openbaar groen. Deze conclusies staan in het rapport Risicobeoordeling van voedselbosbouw als introductieroute voor invasieve plantensoorten dat onlangs  dus is gepubliceerd. U vindt de inhoud daarvan via de link hieronder.

Onderzoek
Voedselbossen combineren landbouw met natuur, en kunnen zo een meerwaarde opleveren voor de biodiversiteit. Ook kunnen ze worden gebruikt om andere maatschappelijke functies te vervullen, zoals educatie over duurzame voedselproductie en klimaatadaptatie. In Nederlandse voedselbossen worden veel uitheemse soorten aangeplant. Omdat niet bekend was welke soorten werden aangeplant en wat de mogelijke effecten daarvan waren, heeft de NVWA de Radboud Universiteit gevraagd om een risicobeoordeling uit te voeren.

Aantal voedselbossen neemt toe
In Nederland neemt de belangstelling voor voedselbossen toe. Het hoofddoel van een voedselbos is voedselproductie, veelal voor de lokale markt. Dit gebeurt in een bosachtig ecosysteem met verschillende plantensoorten door elkaar en met meerdere vegetatielagen. Er zijn nu 88 voedselbossen in Nederland.
Startaanlegvoedselbosschijndeljan2019

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal